ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδηλώσεις: Ιανουαρίου 2021

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HIGH-DIMENSIONAL RANDOM ARRAYS. STRUCTURAL DECOMPOSITIONS AND CONCENTRATION. (2ND TALK)

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Friday, January 22, 16:00 Athens time (UTC+2) (NEW TIME)

Speaker:Pandelis Dodos.

Title: High-dimensional random arrays. Structural decompositions and concentration. (second talk)

Abstract: A d-dimensional random array is a stochastic process indexed by the set of all d-element subsets of a set I. We shall discuss the structure of finite,...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HIGH-DIMENSIONAL RANDOM ARRAYS. STRUCTURAL DECOMPOSITIONS AND CONCENTRATION.

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, January 15, 16:00 Athens time (UTC+2) (NEW TIME)

Speaker: Pandelis Dodos.

Title: High-dimensional random arrays. Structural decompositions and concentration.

Abstract: A d-dimensional random array is a stochastic process indexed by the set of all d-element subsets of a set I. We shall...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HARMONIC OPERATORS AND CROSSED PRODUCTS

Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayJanuary 82021, 16:00 Athens time (UTC+2(NEW TIME)

SpeakerAristides Katavolos

TitleHarmonic Operators and Crossed Products.

 

Abstract: We study the space of  harmonic operators for a probability measure μ (or a family of...