ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές θέσεις

3/5/2021 Θέση PhD στο University de Lorraine 

3/5/2021 Master Bézout: University Gustave Eiffel (Marne-la-Vallée)

Conferences, Workshops and Summer Schools

4/5/2021 Discrete Analysis and Complexity of Quantum Algorithms

4/5/2021 Young Mathematicians in C*-Algebras

29/4/2021 Summer School in Operator Algebras