ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α/Α 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΚΥΑ (Β΄4899/06.11.2020), μέχρι τις 30.11.2020 αναστέλλεται η διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία.

Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε εν αναμονή σχετικών αποφάσεων της Πολιτείας και με βάση αυτές οι Σχολές και τα Τμήματα θα μπορούν να...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Προσκαλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές να ορίσουν αντιπροσώπους στην γενική συνέλευση και τους τομείς του Μαθηματικού Τμήματος. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES (3ND TALK)

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, ώρα 15:00 (UTC+2)

Ομιλητής: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

Tίτλος: Operator algebraic introduction to non-local games (3rd talk)

Για συνεταγμένες Zoom και περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του σεμιναρίου

http...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20/11/2020

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της Παρασκευής 20/11/2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές,

στο πλαίσιο της προσπάθειας να μην αποκλειστούν φοιτητές από την
τηλε-εκπαίδευση θα θέλαμε σε πρώτη φάση να καταγράψουμε το πλήθος των
φοιτητών που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές ή/και διαδίκτυο.

Θα θέλαμε λοιπόν να παρακαλέσουμε τους φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση
στον απαραίτητο εξοπλισμό να μας...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ SEEMOUS

Μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό SEEMOUS

- Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 -

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τον διαγωνισμό SEEMOUS 2021, θα γίνουν μαθήματα προετοιμασίας για κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή. Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να συμμετέχουν μόνο φοιτητές των δύο πρώτων ετών.

Τα μαθήματα θα γίνονται από απόσταση τα επόμενα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για μαθήματα του οικονομικού τμήματος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES (2ND TALK)

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras - Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, November 13, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

Title: Operator algebraic introduction to non-local games (2nd talk)


For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar webpage

ht...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ