ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΕΚ Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2018)

Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2018)

Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδ. έτος 2021-22

Διοικητική Οργάνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Διευθυντής του Π.Μ.Σ:          Αντώνης Οικονόμου

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Αντώνιος Οικονόμου
Σωτήριος Νοτάρης  (Αναπληρωτής Διευθυντή)
Νικόλαος Παπαδάτος
Παντελεήμων Δοδός-Ντοντός
Μιχαήλ Συκιώτης

Επιτροπή Παρακολούθησης της Κατεύθυνσης "Θεωρητικά Μαθηματικά":

Σοφοκλής  Μερκουράκης
Παντελεήμων Δοδός-Ντοντός
Μιχαήλ Συκιώτης
Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης

Επιτροπή Παρακολούθησης της Κατεύθυνσης "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά":

Σωτήριος Νοτάρης
Γεράσιμος Μπαρμπάτης
Μιχαήλ Δρακόπουλος

Επιτροπή Παρακολούθησης της Κατεύθυνσης "Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα":

Αντώνιος Οικονόμου
Νικόλαος Παπαδάτος
Λουκία Μελιγκοτσίδου

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Α. Νταή, τηλ: 210-7276334, email: alkint [ΑΤ] uoa.gr