ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πρόεδρος: Απόστολος Μπουρνέτας
[Η θητεία του Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου 2020]
Γραφείο: 301, τηλ: 210-7276437
email: aburnetas [ AT ] math.uoa.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αριστείδης Κοντογεώργης
[Η θητεία του Αναπληρωτή Προέδρου λήγει την  31η Αυγούστου 2020]
Γραφείο: 201, τηλ: 210-7276509
email: kontogar [ AT ] math.uoa.gr


Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σ.Ε. Διδακτορικού: Αντώνιος Οικονόμου
Γραφείο: 329, τηλ: 210-7276351
email: aeconom [ AT ] math.uoa.gr


I) Τομέας Aλγεβρας-Γεωμετρίας
Διευθυντής : Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την  31η  Αυγούστου 2020)
Γραφείο: 212, τηλ: 210-7276423
email: iandroul [ AT ] math.uoa.gr

II) Τομέας Mαθηματικής Ανάλυσης
Διευθυντής : Γεράσιμος Μπαρμπάτης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η  Αυγούστου 2020)
Γραφείο: 221, τηλ: 210-7276406
email: gbarbatis [ AT ] math.uoa.gr

III) Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας
Διευθύντρια : Λουκία Μελιγκοτσίδου
(Η θητεία της Διευθύντριας λήγει την  31η  Αυγούστου 2020)
Γραφείο: 320, τηλ: 210-7276514
email: meligots [ AT ] math.uoa.gr

IV) Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Διευθύντρια : Δέσποινα Πόταρη
(Η θητεία της Διευθύντριας λήγει την 31η  Αυγούστου 2020)
Γραφείο: 121, τηλ: 210-7276380
email: dpotari [ AT ] math.uoa.gr

V) Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
Διευθυντής : Σωτήριος Νοτάρης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η  Αυγούστου 2020)
Γραφείο: 217, τηλ: 210-7276389
email: notaris [ AT ] math.uoa.gr