ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πρόεδρος: Αριστείδης Κοντογεώργης
[Η θητεία του Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου 2022]
Γραφείο: 201, τηλ: 210-7276509
email:  kontogar [ AT ] math.uoa.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Απόστολος Γιαννόπουλος
[Η θητεία του Αναπληρωτή Προέδρου λήγει την  31η Αυγούστου 2022]
Γραφείο: 229, τηλ: 210-7276429
email: apgiannop [ AT ] math.uoa.gr


Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σ.Ε. Διδακτορικού: Σωτήρης Νοτάρης
Γραφείο: 225, τηλ: 210-7276389
email: notaris [ AT ] math.uoa.gr


I) Τομέας Aλγεβρας-Γεωμετρίας
Διευθυντής :  Μιχαήλ Συκιώτης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την  31η  Αυγούστου 2021)
Γραφείο: 127, τηλ: 210-7276415
email: msykiot [ AT ] math.uoa.gr

II) Τομέας Mαθηματικής Ανάλυσης
Διευθύντρια : Μαρία Παπατριανταφύλλου
(Η θητεία της Διευθύντριας λήγει την 31η  Αυγούστου 2021)
Γραφείο: 202, τηλ: 210-7276340
email: mpapatr [ AT ] math.uoa.gr

III) Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας
Διευθυντής : Δημήτριος Χελιώτης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την  31η  Αυγούστου 2021)
Γραφείο: 314, τηλ: 210-7276508
email: dcheliotis [ AT ] math.uoa.gr

IV) Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Διευθύντρια : Δέσποινα Πόταρη
(Η θητεία της Διευθύντριας λήγει την 31η  Αυγούστου 2021)
Γραφείο: 121, τηλ: 210-7276380
email: dpotari [ AT ] math.uoa.gr

V) Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
Διευθύντρια :  Ευαγγελία Κόττα-Αθανασιάδου 
(Η θητεία της Διευθύντριας λήγει την 31η  Αυγούστου 2021)
Γραφείο: 312, τηλ: 210-7276402
email: eathan [ AT ] math.uoa.gr