ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HARMONIC OPERATORS AND CROSSED PRODUCTS

Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021
Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών - Harmonic Operators and Crossed Products

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayJanuary 82021, 16:00 Athens time (UTC+2(NEW TIME)

SpeakerAristides Katavolos

TitleHarmonic Operators and Crossed Products.

 

Abstract: We study the space of  harmonic operators for a probability measure μ (or a family of measures) on a group  G, as a “quantization” of μ-harmonic (or jointly harmonic) functions on G. This leads to two different notions of crossed products of operator spaces by actions of G which coincide when G satisfies a certain approximation property. The corresponding (dual) notions of crossed products of (co-) actions by the von Neumann algebra of G always coincide.This is a survey of joint work with M. Anoussis and I.G. Todorov, and  of recent work by D. Andreou.

 

For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar webpage

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html#1