ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

► Ζώρος Δημήτριος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο: 306, e-mail: dzoros [ AT ] math.uoa.gr

Μπιτσούνη Βασιλική,
Διδάσκουσα, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο: 216,  Τηλέφωνο: 2107276378 e-mail: vbitsouni [ AT ] math.uoa.gr

Πούλιος Κωνσταντίνος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο: 209, e-mail: konpou [ AT ] econ.uoa.gr, konstantinos.poulios81 [AT] gmail.com