ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

► Γκίκας Κωνσταντίνος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο : 228, e-mail : kugkikas [ AT ] math.uoa.gr

► Δημητρακόπουλος Ιωάννης,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο : Εξωτερικά Γραφεία Κτηρίου Μαθηματικών, e-mail : dimgiannhs [ AT ] math.uoa.gr

► Μεταξάς Νικόλαος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο : 101,  e-mail: nmetaxa [ AT ] math.uoa.gr

► Παραμαντζόγλου Παναγιώτης,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο:  308, e-mail : pan_par [ AT ] math.uoa.gr

► Φίκα Παρασκευή,
Διδάσκουσα, ΠΔ407/80
Γραφείο : 228, e-mail : pfika [ AT ] math.uoa.gr