ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών

► Γιωτάκη Εύα (Γραμματέας Τμήματος),
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276332, e-mail : evayiotak [ AT ] uoa.gr

Κολατσού Μαρία, Φοιτητικά Θέματα
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276335, e-mail : mkolats [ AT ] math.uoa.gr

► Κούσουλας Βασίλειος, Φοιτητικά Θέματα
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276337, e-mail : vcousoul [ AT ] uoa.gr

► Μαστόρου Αγγελική, Διοικητικά Θέματα
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276336, e-mail : agmastor [ AT ] math.uoa.gr

► Μπέκας Φώτιος,
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276339, e-mail : fbekas [ AT ] math.uoa.gr

► Μπουγιατιώτης Κωνσταντίνος, Φοιτητικά Θέματα
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276372, e-mail : costastenter [ AT ] math.uoa.gr

► Νταή Άλκηστις, Μεταπτυχιακά Θέματα
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276334, e-mail : alkint [ AT ] uoa.gr

► Παπαδούλη Ελένη, Διοικητικά Θέματα
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276395, e-mail : elpapad [ AT ] uoa.gr

Γραμματεία Τομέων

► Τσίγκα Αναστασία,
Γραφείο : 204, Τηλέφωνο : 210-7276386, e-mail : ntsiga [AT] math.uoa.gr

 

Επιστασία

► Τσακλάνος Ευάγγελος,
Γραφείο : Θυρωρείο, Τηλέφωνο : 210-7276426