ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Περίοδος Α - 2020-2021

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Περίοδος Α   (Κείμενο Αίτησης, Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986))
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  Ακαδ. Έτος 2020-2021 Περίοδος Α
Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  Ακαδ. Έτος 2020-2021 Περίοδος Α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β - 2020-2021

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Περίοδος Β (Κείμενο Αίτησης, Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986))
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  Ακαδ. Έτος 2020-2021 Περίοδος Β
Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  Ακαδ. Έτος 2020-2021  Περίοδος Β