ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί  πινάκες αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων στο πλαίσιο της
υπ' αριθ. 15988/2021 πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ψ7ΑΣ46ΨΖ2Ν-ΥΡΖ , με ημερομηνία ανάρτησης 12/05/2021). Κατά της απόφασης, οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των κατακτηρίων εξετάσεων για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021

Πρόγραμμα

Π.Μ.Σ. «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» : ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, εγγεγραμμένοι και στις τρεις ειδικεύσεις, καλούνται να υποβάλουν την Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου τρέχοντος ακαδ. έτους 2020-21 κατά το διάστημα Δευτέρα 10  Μαῒου 2021 μέχρι και την Πέμπτη  20 Μαῒου 2021. Η Δήλωση Μαθημάτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας...

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ CIVIS ΣΠΟΥΔΕΣ 2021-22

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6/5/2021

Ανακοινώνεται η Η.Δ. της Γενικής Συνέλευσης της 7/5/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Προκύρηξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μαθηματικά», διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Θεωρητικά Μαθηματικά,

  2. Εφαρμοσμένα...