ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα μαθήματα γίνονται Τρίτη - Πέμπτη 13:00-15:00 

Πρώτο Μάθημα Τρίτη 23/2

eclass: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH351/

webex link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m436691eb8e078222c305645e1eeaa939

Ύλη Μαθήματος:

  • Αλγεβρικές πολλαπλότητες: Αφφινικές πολλαπλότητες, το θεώρημα των ριζών του Hilbert, προβολικές...

Θ30 ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ 870 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΚΘΜ)

Ενημέρωση για τα μαθήματα Θ30 Συμπλεκτική Γεωμετρία (ΠΜΣ Θεωρητικών
Μαθηματικών) και 870 Μαθηματική Φυσική (ΚΘΜ)

1. Πρόκειται για ένα μάθημα το οποίο προσφέρεται από κοινού στους φοιτητές
του ΠΜΣ Θεωρητικά Μαθηματικά (δηλώνεται το "Θ30 Συμπλεκτική Γεωμετρία")
και στους προπτυχιακούς φοιτητές (δηλώνεται το "870 Μαθηματική Φυσική").

...

ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΜΑΘΗΜΑ «Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΔΔΜ ομάδα IVα) 7ο εξάμηνο σπουδών (795)
Το μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα προσφερθεί και για τα δύο εξάμηνα (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΙΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΙΓΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/2/2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της 16/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 9/2/2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης της 9/2/2021

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Δεν υπήρξαν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν . Μια φοιτήτρια απέσυρε την αίτηση της. Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν ως εξής.

1112201600207    83.57
1112201400458    84.44
1112201600192    88.41
1112201500294    84.15
1112201600193    88.93
1112201600050    86.57
1112201600080    86.96
1112201400473    84.57
1112201600237  ...

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 22/1/2021

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 22/1/2021

 

Η γενική συνέλευση του τμήματος Μαθηματικών συζήτησε το σχέδιο της καθολικής εξέτασης όλων των μαθημάτων του τμήματος σύμφωνα με την 12/1/2021 απόφαση της Συγκλήτου  αλλά και την κοινή υπουργική απόφαση της 18/1/2021. Η γενική συνέλευση θεωρεί ότι η εξέταση με...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

    Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στο Ανακοινώσειςhttp://survey.uoa.gr τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης όλων των μαθημάτων που έχουν δηλώσει για...