ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Η κ. Δήμητρα-Διονυσία Στεργιοπούλου, υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα παρουσιάσει τη διδακτορική διατριβή της με θέμα: 

     "Ακέραιες επεκτάσεις hook Weyl προτύπων της γενικής γραμμικής ομάδας"

τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:10 μέσω webex, στο σύνδεσμο https://uoa.we...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: A FREE BOUNDARY PROBLEM ON 2D LIQUID CRYSTAL DROPLETS

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Τίτλος: A free boundary problem on 2D liquid crystal droplets

Ομιλητής: Zhiyuan Geng (Basque Center for Applied Mathematics, Spain)

Ημερομηνία: Παρασκευή 11/6/2021 Ώρα: 15:15 

Σύνδεσμος: https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Περίληψη: Liquid crystal droplets are of great interest from physics and applications. They are important in the...

FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - ANOMALOUS SYMMETRIES OF C*-ALGEBRAS

Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021

Title: Anomalous symmetries of C*-algebras
Speaker:Corey Jones (North Carolina State University, USA)

Friday, June 4, 16:00 Athens time (UTC+3)

Abstract: Given a discrete group G and a U(1)-valued 3-cocycle w, an anomalous action on a C*-algebra is a generalization of a cocycle action of G, where the cocycle equations "hold up to w".
We...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: ASYMPTOTICS FOR TWO-DIMENSIONAL ELLIPTIC ALLEN-CAHN SYSTEMS

Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021

Τίτλος: Asymptotics for two-dimensional elliptic Allen-Cahn systems
Ομιλητής: Fabrice Bethuel (Paris VI)
Σύνδεσμος: https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Ημερομηνία: Παρασκευή 4/6/2021  Ώρα: 15:15

Περίληψη: The formation of codimension-one interfaces for multi-well gradient-driven problems is well-known and established in the scalar...

FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - A QUANTIZATION OF COARSE STRUCTURES AND UNIFORM ROE ALGEBRAS

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Title: A quantization of coarse structures and uniform Roe algebras
Speaker: David Sherman (University of Virginia, USA)
Friday, May 28, 16:00 Athens time (UTC+3)

Abstract: A coarse structure is a way of talking about "large-scale" properties.  It is encoded in a family of relations that often, but not always, come from a metric. A coarse...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: WAVE INTERACTION WITH SUBWAVELENGTH RESONATORS

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Τίτλος: Wave interaction with subwavelength resonators

Ομιλητής: Habib Ammari (ETH Zürich)

Ημερομηνία: Παρασκευή 28/5/2021

Ώρα: 15:15

Σύνδεσμος:https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Περίληψη: In this lecture, the speaker will review mathematical and computational frameworks to elucidate physical mechanisms for manipulating waves in a...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - TYPICAL PROPERTIES OF CONTRACTIONS ON L_P SPACES

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras - Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, May 21, 16:00 Athens time (UTC+2)

Title: Typical properties of contractions on l_p spaces

Speaker:Sophie Grivaux (Université de Lille, France)

Abstract: See here

For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: DIRECT AND INVERSE STURM-LIOUVILLE PROBLEMS: A METHOD OF SOLUTION

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Τίτλος: Direct and inverse Sturm-Liouville problems: A method of solution

Ομιλητής: Vladislav V. Kravchenko (Cinvestav, Mexico & Southern Federal
University, Russia)

Σύνδεσμος: https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Ημερομηνία: Παρασκευή 21/5/2021

Ώρα: 15:15

Περίληψη: I will present some recent developments in the theory and practice of...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - PURELY INFINITE ALGEBRAS AND ULTRAPOWERS

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, May 14, 16:00 Athens time (UTC+2)

Title: Purely infinite algebras and ultrapowers.

Speaker: Matthew Daws (University of Central Lancashire, UK)

Abstract: I will discuss what it means for a Banach Algebra to be purely infinite (with a brief nod towards the important class of purely...