ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

► Γκότσης Κωνσταντίνος,
Τομέας: Άλγεβρας και Γεωμετρίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα
Γραφείο : 327, Τηλέφωνο : 210-7276310, e-mail : cgotsis [ AT ] math.uoa.gr

► Δεληγιάννη Ειρήνη,
Τομέας: Μαθηματικής Ανάλυσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μαθηματική Ανάλυση
Γραφείο : 218, Τηλέφωνο : 210-7276436, e-mail : ideliyanni [ AT ] math.uoa.gr

► Καραλιοπούλου Μαργαρίτα,
Τομέας: Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πιθανότητες και Στατιστική
Γραφείο : 332, Τηλέφωνο : 210-7276474, e-mail : mkaraliop [ AT ] math.uoa.gr

► Φακιολάς Αλέξανδρος,
Τομέας: Άλγεβρας και Γεωμετρίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα
Γραφείο : 130, Τηλέφωνο : 210-7276333, e-mail : apfakiolas [ AT ] math.uoa.gr