ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - A QUANTIZATION OF COARSE STRUCTURES AND UNIFORM ROE ALGEBRAS

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Title: A quantization of coarse structures and uniform Roe algebras
Speaker: David Sherman (University of Virginia, USA)
Friday, May 28, 16:00 Athens time (UTC+3)

Abstract: A coarse structure is a way of talking about "large-scale" properties.  It is encoded in a family of relations that often, but not always, come from a metric. A coarse...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: WAVE INTERACTION WITH SUBWAVELENGTH RESONATORS

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Τίτλος: Wave interaction with subwavelength resonators

Ομιλητής: Habib Ammari (ETH Zürich)

Ημερομηνία: Παρασκευή 28/5/2021

Ώρα: 15:15

Σύνδεσμος:https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Περίληψη: In this lecture, the speaker will review mathematical and computational frameworks to elucidate physical mechanisms for manipulating waves in a...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - TYPICAL PROPERTIES OF CONTRACTIONS ON L_P SPACES

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras - Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, May 21, 16:00 Athens time (UTC+2)

Title: Typical properties of contractions on l_p spaces

Speaker:Sophie Grivaux (Université de Lille, France)

Abstract: See here

For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: DIRECT AND INVERSE STURM-LIOUVILLE PROBLEMS: A METHOD OF SOLUTION

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Τίτλος: Direct and inverse Sturm-Liouville problems: A method of solution

Ομιλητής: Vladislav V. Kravchenko (Cinvestav, Mexico & Southern Federal
University, Russia)

Σύνδεσμος: https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Ημερομηνία: Παρασκευή 21/5/2021

Ώρα: 15:15

Περίληψη: I will present some recent developments in the theory and practice of...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - PURELY INFINITE ALGEBRAS AND ULTRAPOWERS

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, May 14, 16:00 Athens time (UTC+2)

Title: Purely infinite algebras and ultrapowers.

Speaker: Matthew Daws (University of Central Lancashire, UK)

Abstract: I will discuss what it means for a Banach Algebra to be purely infinite (with a brief nod towards the important class of purely...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: SHARP LOWER BOUNDS FOR THE VECTOR ALLEN-CAHN ENERGY AND QUALITATIVE PROPERTIES OF MINIMIZERS

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Σύνδεσμος: https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Ημερομηνία: Παρασκευή 14/5/2021

Ώρα: 15:15

Ομιλητής: Νίκος Αλικάκος (ΕΚΠΑ)

Τίτλος: Sharp lower bounds for the vector Allen-Cahn energy and qualitative properties of minimizers

Περίληψη: We study vector minimizers {uε} with energy J(Ω,u) = Integral over Ω of [ε(|∇u|^2)+(1/ε)W(u))dx] where  W...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ : OPTIMAL MANAGEMENT OF STOCHASTIC SHALLOW LAKES

Παρασκευή 07 Μαΐου 2021

Σύνδεσμος: https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Ημερομηνία: Παρασκευή 7/5/2021

Ώρα: 15:15

Ομιλητής: Μιχάλης Λουλάκης (ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ)

Τίτλος: Optimal management of stochastic shallow lakes

Περίληψη: Lakes provide conflicting services as clear water resources and as waste sinks to industrial or agricultural activities. We study the welfare...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: LOCALIZED STRUCTURES IN NONLOCAL NLS-TYPE SYSTEMS

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Σύνδεσμος: https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Ημερομηνία: Παρασκευή 30/4/2021

Ώρα: 15:15

Ομιλητής: Βασίλης Ρόθος (Α.Π.Θ.)

Τίτλος: Localized structures in nonlocal NLS-type systems

Περίληψη: In the first part, we study the existence and bifurcation results for quasi periodic traveling waves of discrete nonlinear Schrödinger...

SEMINAR:  FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - SEMIGROUP C*-ALGEBRAS AND THEIR K-THEORY

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Seminar:  Functional Analysis and Operator Algebras -Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

 Friday, April 23, 16:00 Athens time (UTC+2)

Title:  Semigroup C*-algebras and their K-theory

Speaker: Xin Li, (University of Glasgow, UK)

 Abstract: I will report on developments in semigroup C*-algebras, with a particular focus on examples,...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΜΔΕ: NONLOCALITY OF THE AREA FUNCTIONAL FOR TWO-CODIMENSIONAL GRAPHS OF NONSMOOTH MAPS IN R^4

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Το Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Ανάλυσης & Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 
http://users.uoa.gr/~nalikako/seminar/
γίνεται διαδικτυακά, μέσω google meet.

Σύνδεσμος:https://meet.google.com/sru-gxoc-gzw

Ημερομηνία: Παρασκευή 23/4/2021

Ώρα: 15:15

Ομιλητής: Giovanni Bellettini (Università degli Studi di Siena & ICTP, Italy)

Τίτλος: Nonlocality of...