ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - FOURIER ALGEBRAS OF THE GROUP OF R-AFFINE TRANSFORMATIONS AND A DUAL CONVOLUTION.

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayFebruary 2616:00 Athens time (UTC+2)

SpeakerMahya Ghandehari (U. Delaware)


TitleFourier algebras of the group of R-affine transformations and a dual convolution.

 

Abstract: A major trend in Non-commutative Harmonic Analysis is...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - THE HILBERT MATRIX AND ITS CONTINUOUS VERSION

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Friday, February 19, 16:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Aristomenis Siskakis, Aristotle University of Thessaloniki

Title: The Hilbert matrix and its continuous version.

Abstract: We will recount some known results on the discrete Hilbert matrix as an operator on spaces of analytic functions, and will consider the continuous version of the...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HIGH-DIMENSIONAL RANDOM ARRAYS. STRUCTURAL DECOMPOSITIONS AND CONCENTRATION. (2ND TALK)

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Friday, January 22, 16:00 Athens time (UTC+2) (NEW TIME)

Speaker:Pandelis Dodos.

Title: High-dimensional random arrays. Structural decompositions and concentration. (second talk)

Abstract: A d-dimensional random array is a stochastic process indexed by the set of all d-element subsets of a set I. We shall discuss the structure of finite,...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HIGH-DIMENSIONAL RANDOM ARRAYS. STRUCTURAL DECOMPOSITIONS AND CONCENTRATION.

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, January 15, 16:00 Athens time (UTC+2) (NEW TIME)

Speaker: Pandelis Dodos.

Title: High-dimensional random arrays. Structural decompositions and concentration.

Abstract: A d-dimensional random array is a stochastic process indexed by the set of all d-element subsets of a set I. We shall...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HARMONIC OPERATORS AND CROSSED PRODUCTS

Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayJanuary 82021, 16:00 Athens time (UTC+2(NEW TIME)

SpeakerAristides Katavolos

TitleHarmonic Operators and Crossed Products.

Abstract: We study the space of  harmonic operators for a probability measure μ (or a family of...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - NONCOMMUTATIVE CHOQUET THEORY

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

FridayDecember 1816:00 Athens time (UTC+2(PLEASE NOTE NEW TIME)

SpeakerKenneth R. Davidson, University of Waterloo.

Title: Noncommutative Choquet theory

We introduce a new framework for noncommutative convexity. We develop a noncommutative Choquet theory and prove an analogue of the Choquet-Bishop-de Leeuw theorem.

This is joint...

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ISOPERIMETRIC CONSTANTS OF METRIC PROBABILITY SPACES (2ND TALK)

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayDecember 11, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Apostolos Giannopoulos, NKUA.

TitleIsoperimetric constants of metric probability spaces (2nd talk)

For Zoom meeting coordinates

and additional information see the seminar webpage

 

htt...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ISOPERIMETRIC CONSTANTS OF METRIC PROBABILITY SPACES

Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020

Friday, December 4, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Apostolos Giannopoulos, NKUA

Title: Isoperimetric constants of metric probability spaces

Abstract: In this first talk we shall introduce four isoperimetric constants (the Cheeger constant, the Poincare constant, the exponential concentration constant and the first moment concentration...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES (4ND TALK)

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

FridayNovember 27, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

TitleOperator algebraic introduction to non-local games (4th talk)


 

For Zoom meeting coordinates

and additional information see the seminar webpage

 

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES (3ND TALK)

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, ώρα 15:00 (UTC+2)

Ομιλητής: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

Tίτλος: Operator algebraic introduction to non-local games (3rd talk)

Για συνεταγμένες Zoom και περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του σεμιναρίου

http...