ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - MICROWAVE INVERSE SCATTERING MEDICAL IMAGING VIA ITERATIVE REGULARIZATION IN BANACH SPACES

Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ31

Ημερομηνία: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023
Ώρα: 13:00
Τόπος: Αίθουσα Γ31
Oμιλητής:Claudio Estatico, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας
Τίτλος: Microwave inverse scattering medical imaging via iterative regularization in Banach spaces
Περίληψη: http://users.uoa.gr/~strevezas/Seminar-MATH-gen/assets/abstracts/claudio_estatico_23.pdf