Menu

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


2021


258. Τσουτσουλοπούλου Δήμητρα
Μέθοδοι Προσομοίωσης σε Προβλήματα Βελτιστοποίησης
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (15-10-2021)

257. Δεσίπρη Αρετή-Δέσποινα
Principles of machine learning - Random forests and applications
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (15-10-2021)

256. Οικονομίδης Ιάκωβος-Δαυίδ
Μελέτη χρόνων διακοπής μέσω της ταυτότητας του Wald και εφαρμογές
Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (8-10-2021)

255. Γεωργοπούλου Βασιλική
Bayesian Unit Root Testing
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (27-9-2021)

254. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Literature Review of the Generalised Additive Model for Location, Scale and Shape
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (27-9-2021)

253. Πολυχρονοπούλου Αναστασία
Optimization methods for revenue management
Επιβλέπουσα: Α. Μάνου (22-9-2021)

252. Καπετανάκης Βασίλειος
Μια εισαγωγή στην Ενισχυτική Μάθηση
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (15-6-2021)

251. Βουντουράκης Γεώργιος
Εφαρμογές αλγορίθμων νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα οργάνωσης παραγωγής
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (26-2-2021)

250. Ντέιτς Νικόλαος
Joint models for Longitudinal and Survival data
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (25-2-2021)

249. Σταμάτης Νικόλαος
Μαθηματικές ιδιότητες της Στοχαστικής Προσέγγισης και του προβλήματος προσαρμοστικής βελτιστοποίησης υπό ελλιπή πληροφόρηση
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (22-1-2021)

 


2020


248. Οικονομίδης Ιωάννης
Regression techniques for aggregate predictions of crop progress stages with Remote Sensing: An application to USA croplands
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (16-10-2020)

247. Καταχανά Κωνσταντίνα
Signal Processing and Statistical Analysis of the Cardiac Cycle via hidden semi-Markov Models
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (09-10-2020)

246. Τσέλιου Μάρθα
Ακολουθίες που σχετίζονται με αναμενόμενες τιμές διατεταγμένων δειγμάτων
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (30-09-2020)

245. Διονυσόπουλος Αναστάσιος
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση της αιτιώδους συμπερασματολογίας με την Χρήση των Δομικών Αιτιωδών Μοντέλων
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (17-06-2020)

244. Κορδαλής Λεωνίδας
Discrete Time Convolution and elements of Markov Renewal Theory
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (05-03-2020)

243. Παλαμίδα Μαρία
Ticket queues: Modeling, analysis and strategic behavior
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (20-02-2020)

242. Σαρίδης Γεώργιος
Στοχαστική Ανάλυση επιφανειών με τραχύτητα με χρήση Μαρκοβιανών προτύπων
Επιβλέποντες: Β. Κωνσταντούδης - Α. Μπουρνέτας (14-02-2020)

241. Τσιλίδου Σοφία
Συμπερασματολογία σε προβλήματα νανομετρολογίας επιφανειών
Επιβλέποντες: Β. Κωνσταντούδης - Α. Μπουρνέτας (14-02-2020)

240. Χριστάκης Χρήστος
Κρυμμένα Μαρκοβιανά μοντέλα και γραμμικά δυναμικά συστήματα μέσω θεωρίας γράφων
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (03-02-2020)

 


2019


239. Κατώγιαννη Ιωάννα
Προσομοίωση τυχαίων γραφημάτων με περιορισμούς στην ακολουθία των βαθμών
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (18-12-2019)

238. Μότης Νικόλαος
Κρυμμένα Ημι-μαρκοβιανά Μοντέλα και εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές Χρονοσειρές
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (18-12-2019)

237. Γιανναδάκη Χριστίνα
Στατιστικές Τεχνικές για βελτίωση πρόβλεψης σταδίων ανάπτυξης καλλιεργειών με χρήση μετεωρολογικών και δορυφορικών δεδομένων
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (18-12-2019)

236. Μπουμπουλής Σπυρίδων-Οδυσσέας
Στοχαστικά μοντέλα μεταμόσχευσης οργάνων
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (18-12-2019)

235. Κουτεντάκης Ηλίας
Παιχνίδια Συνεργασίας στη Θεωρία Αποθεμάτων
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (02-10-2019)

234. Σκοπελίτης Παναγιώτης
Πολιτικές παραγωγής και τιμολόγησης σε συστήματα με στοχαστική ζήτηση και γενικές προτιμήσεις κινδύνου
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (01-10-2019)

233. Θηβαίου Παρασκευή
Hamiltonian Monte Carlo and Applications on Bayesian Linear Regression
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (16-09-2019)

232. Κασιμάτης Βασίλειος
Strategic customer behavior in queueing systems with general service times
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (04-02-2019)

231. Παρασκευοπούλου Χρυσούλα
Bayesian Variable Selection for Linear and Generalized Linear Models
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (24-01-2019)

 


2018


230. Κατσιάνος Βασίλειος
Likelihood-Based Inference and Model Selection for Discrete-Time Finite State-Space Hidden Markov Models
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (27-09-2018)

229. Καραμπατέας Αλέξανδρος
Predictive Regressions: Variable Selection and the Complete Subset Approach
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (27-09-2018)

228. Γαλάνης Δημήτριος
Στρατηγική συμπεριφορά σε συστήματα αναμονής σε εναλλασσόμενο περιβάλλον
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (20-09-2018)

227. Μπαλτούκα Μαρία
Classical and Bayesian Inference for Threshold Regression Models
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (11-06-2018)

226. Θεοδωροπούλου Βασιλική
Εκτιμήσεις της Απόστασης Ολικής Κύμανσης
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (17-05-2018)

225. Μπατσής Αναστάσης
Η επίδραση του χρόνου πληροφόρησης στη στρατηγική συμπεριφορά των πελατών σε συστήματα εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (10-05-2018)

224. Φραγκάκης Νικήτας
Η μέθοδος διαταραχών σε συστήματα εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (30-04-2018)

 


2017


223. Χαιρετάκης Κωνσταντίνος
Στοχαστικά Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων με ελλιπή πληροφόρηση
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (10-11-2017)

 222. Μαρκουλιδάκης Ανδρέας
Οrdinary and Bayesian LASSO for Regression Models
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/1936145
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (25-9-2017)

221. Γιαγκίνης Ιωάννης
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών Αθήνας των ετών 2000-2015
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (7-7-2017)

220. Καραλέκας Ελευθέριος
Κριτήρια τύπου BIC για επιλογή μοντέλων με μικτές επιδράσεις και επεκτάσεις
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (4-4-2017)

 


2016


219. Λογοθέτης Δημήτριος
Αλγοριθμικές τεχνικές κλασικής και μπεϋζιανής εκτίμησης σε μοντέλα ανάπτυξης φυτών και ζητήματα σύγκλισης στο σύνορο του παραμετρικού χώρου
Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (5-10-2016)

 218. Μπάζμπας Μιχαήλ
Θεωρία Διήθησης
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (29-8-2016)

 217. Γκούμας Νικόλαος
Στρατηγική συμπεριφορά σε συστήματα εξυπηρέτησης υποκείμενα σε βλάβες
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (7-4-2016)

 216. Στεργίου Ηλιάννα
Στρατηγική συμπεριφορά πελατών σε σειριακά δίκτυα συστημάτων εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (10-3-2016) 

215. Καρύδης Εμμανουήλ
Οριακή συμπεριφορά γραμμικών εκτιμητριών και εφαρμογές
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (10-3-2016)

 


2015


214. Ανδριόπουλος Γεώργιος
Η στοχαστική εξίσωση θερμότητας και το συνεχές τυχαίο πολυμερές
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (7-10-2015)

 213. Χαλάτση Ευτυχία
Περί προσέγγισης της Διωνυμικής από την Κατανομή Poisson
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (11-6-2015)

 212. Ζωσιμάς Ζωσιμάς
Υπολογιστικές μέθοδοι σε χρηματοοικονομικά προβλήματα αποτίμησης τίτλων
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (22-5-2015)

211. Τσουπαρόπουλος Νικόλαος
Ανάλυση μέσης τιμής σε συστήματα εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (6-3-2015)

210. Βασιλειάδη Αικατερίνη
Η μέθοδος Lee Carter για την πρόβλεψη θνησιμότητας
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (20-2-2015)

209. Κοτζαμπασάκη Ελένη
Χρόνοι μίξης για αλυσίδες Markov
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (19-1-2015)

208. Αντωνόπουλος Γεώργιος
Εφαρμογές νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα δυναμικής βελτιστοποίησης
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2015)

 


2014


207. Αλύ Μασράκη Στέγια
Θέματα Απαραμετρικής Στατιστικής
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (2-12-2014)

206. Λάμπρου Απόστολος
Υπολογιστικές μέθοδοι για το πρόβλημα one-armed-bandit
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (7-11-2014) 

205. Μπίρμπα Μαριάννα
Ιδιοτιμές Γκαουσιανών Ερμιτιανών Πινάκων
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (30-9-2014) 

204. Καρνέζη Παναγιώτα-Ζωή
Μπεϋζιανή Ανάλυση Επιβίωσης
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (30-9-2014)

203. Μπότσης Ιωάννης
Φράγματα για τη μέγιστη παρατήρηση και το εύρος σε διατεταγμένο δείγμα
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (30-9-2014)

202. Πανάγου Φωτεινή
RHST και Εφαρμογές στη Μεταανάλυση
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (9-9-2014)

201. Πασιούρας Αλέξανδρος
Μπεϋζιανή προσέγγιση αντίστροφων προβλημάτων και εφαρμογές στη μοντελοποίηση της δομής των επιτοκίων
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (3-9-2014)

200. Μαντούβαλος Νικόλαος
Στοχαστικά μοντέλα εφοδιαστικών αλυσίδων με κίνδυνο χρεωκοπίας
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (25-7-2014) 

199. Μπενιουδάκης Μύρων
Στρατηγικές ισορροπίας σε προβλήματα ουρών με αποστροφή κινδύνου
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (25-7-2014)

198. Τζουμέρκας Γεώργιος
Μέθοδοι μετα-ανάλυσης και λόγος των ποσοστημορίων στη Βιοστατιστική
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (10-4-2014)

197. Παπαντώνης Σπυρίδων
Μοντέλα διακριτών επιλογών και εφαρμογές
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (18-2-2014)

196. Γρηγορίου Μαρία
Η επίδραση της πληροφόρησης στη στρατηγική συμπεριφορά των πελατών σε συστήματα εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (16-1-2014)

195. Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Μαθηματικά μοντέλα δυναμικού προγραμματισμού για βελτιστοποίηση συστημάτων εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (16-1-2014)

194. Κοκαλιάρης Χρήστος
Υπολογιστικές μέθοδοι σε Μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων κάτω από ελλιπή πληροφόρηση
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2014)

193. Δημόπουλος Δήμος
Ανάλυση συστημάτων εξυπηρέτησης με πολιτικές προτεραιότητας
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2014)

192. Γεωργίου Ιωάννης
Παιγνιοθεωρητικά μοντέλα σε μη παρατηρήσιμες ουρές αναμονής
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2014)

 


2013


191. Λεονάρδος Στέφανος
Γενικεύσεις και εκλεπτύνσεις του σημείου ισορροπίας Nash
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (5-7-2013)

190. Κωνσταντίνου Μαρία-Ζαφειρούλα
Ακολουθιακές μέθοδοι Monte Carlo και εφαρμογές στη Μπεϋζιανή Ανάλυση
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (28-6-2013)

189. Παΐζης Γεράσιμος
Αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (20-6-2013)

188. Ψάλτης Κωνσταντίνος
Περί ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των δειγματικών κεντρικών ροπών
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (2-4-2013)

187. Λιανού Αγγελική
Ταχύτητα σύγκλισης στο Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (21-2-2013)

 


2012


186. Ανδρεόπουλος Παναγιώτης
Χωρικά κρυμμένα Μαρκοβιανά συστήματα Poisson με εφαρμογή στη χαρτογράφηση ασθενειών
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (20-12-2012)

 185. Μούττη Μαρία
Η χρήση των μοντέλων πολλαπλών καταστάσεων στην ανάλυση ασθενειών με λοίμωξη σε ΜΕΘ
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (20-12-2012)

184. Μάρκος Εμμανουήλ
Στρατηγικές ισορροπίας και κοινωνική βελτιστοποίηση σε συστήματα αναμονής με εναλλακτικές μορφές εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (29-11-2012)

183. Γκαγιωγιάκης Ιωάννης
Ακολουθίες semimartingale και ανισότητες πιθανοτήτων
Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (13-11-2012)

182. Κοκή Κωνσταντίνα
Μελέτη διαδικασιών Poisson και Διωνυμικών με εφαρμογή σε αστροφυσικά δεδομένα
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (25-10-2012)

181. Μπόνη Ειρήνη
Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε γενικευμένα γραμμικά μοντέλα
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (11-10-2012)

180. Κύριος Βασίλειος
Μεταανάλυση με μέθοδο Bootstrap
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (20-6-2012)

179. Λαμπρινάκου Φιόρη
Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε μοντέλα ποσοστημοριακής παλινδρόμησης
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (19-6-2012)

178. Γκιώνη Ελίνα
Ο αλγόριθμος coupling from the past
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (13-6-2012)

177. Βαρελτζή Φωτεινή-Θεανώ
Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκριμμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές
Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (4-4-2012)

176. Δικαιοσυνόπουλος Νικόλαος
Γεωμετρικές ιδιότητες της Κίνησης Brown
Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (25-1-2012)

 


2010


175. Σιτοκωνσταντίνος Βασίλειος
Μπευζιανή εκτίμηση κρυμμένων Μαρκοβιανών μοντέλων και εφαρμογές
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (4-11-2010)

174. Άννινος Δημήτριος
Μοντέλα Πολυμεταβλητής Γραμμικής Παλινδρόμησης και Εφαρμογές στην Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (27-10-2010)

173. Χανιαλίδης Χαράλαμπος
Συμπερασματολογία και Έλεγχοι Υποθέσεων σε Μοντέλα Ποσοστημοριακής Παλινδρόμησης
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (27-10-2010)

172. Γλένης Σπυρίδων
Στοχαστική Προσέγγιση
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (23-9-2010)

171. Μπούκος Ηλίας
Η Μέθοδος Προσομοίωσης Cross Entropy και Εφαρμογές
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (23-9-2010)

 


2009


170. Ζήσης Δημήτριος
Η επικοινωνία στα παίγνια και η απλούστευσή της μέσω της αρχής της αποκάλυψης
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (9-12-2009)

169. Παπαϊωάννου Νίκη
Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας πεπερασμένων μίξεων κατανομών Poisson με τον αλγόριθμο ΕΜ
Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (9-12-2009)

168. Καρύδας Αχιλέας
Μαθηματικά μοντέλα γραμμών ροής σε συστήματα παραγωγής
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (8-10-2009)

167. Ξιφαρά Τατιανή
Μέγιστη συσχέτιση τυχαίων μεταβλητών
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (17-9-2009)

166. Βουτσινά Αγάπη-Αννα
Μοντέλα Λογιστικής Παλινδρόμησης και εφαρμογή σε έρευνα ικανοποίησης της Ακαδημαϊκής απόδοσης αποφοιτούντων φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (17-9-2009)

165. Μάνου Αθανασία
Συστήματα εξυπηρέτησης σε διακριτό χρόνο
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (24-6-2009)

164. Καναβέτας Οδυσσέας
Το πρόβλημα multi-armed bandit και επεκτάσεις
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-4-2009)

163. Δαμιανού Λευτέρης
Μέθοδοι προσομοίωσης για τον υπολογισμό του Value of Risk σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-4-2009)

162. Κουντούπης Ηλίας
Στοχαστικός προγραμματισμός δύο σταδίων και η μέθοδος L-shaped
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (3-3-2009)

161. Μπούνταλη Όλγα
Μαρκοβιανά συστήματα εξυπηρέτησης με γραμμικούς ρυθμούς μετάβασης και επεκτάσεις σε συστήματα με γενικούς χρόνους
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (8-1-2009)

 


2008


160. Σιόλου Ευδοξία
Ο ρόλος της στάθμισης σε δειγματοληπτικές έρευνες
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (20-6-2008)

159. Μαυροζούμη Ανδρομάχη
Εισαγωγή στη μέθοδο Bootstrap
Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (20-6-2008)

158. Μαλαπάνη Ελένη
Κριτήρια προσαρμοστικότητας για συνεχή διακριτά και ομαδοποιημένα δεδομένα
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (20-6-2008)

157. Μπαλτσαβιάς Βενέδικτος
Κατανομές γενικευμένων διατεταγμένων παρατηρήσεων
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (10-4-2008)

156. Παυλίδου Αικατερίνη
Μοντέλα Shock στη θεωρία της Αξιοπιστίας
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (21-2-2008)

155. Μπουντούλη Μαρία
Μαθηματικά μοντέλα πιστωτικού κινδύνου
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (21-2-2008)

 


2007


154. Τρέβεζας Σάμης
Στατιστική Ανάλυση στις Μαρκοβιανές Αλυσίδες: Κεντρικό Οριακό Θεώρημα και Εκτίμηση της Διασποράς
Επιβλέπουσα: O. Χρυσαφίνου (13-12-2007)

153. Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Μοντέλα τιμολόγησης σε μη παρατηρήσιμες ουρές αναμονής
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (21-6-2007)

152. Λαζάρου Χρήστος
Θεωρία Συνδέσμων (Copulas) και εφαρμογές τους
Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (21-6-2007)

151. Δούμας Ιωάννης
Φράγματα για διατεταγμένα δείγματα προερχόμενα από μη ισόνομες παρατηρήσεις
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (21-6-2007)

150. Μανδάλου Δήμητρα
Τεχνικές της Bayes Στατιστικής με εφαρμογή στις Κοινωνικές Επιστήμες
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-5-2007)

149. Καλισκάμη Ελπίδα
Εφαρμογές της Στατιστικής κατά Bayes στην Αναλογιστική Επιστήμη
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-5-2007)

148. Καρτάλα Ξανθή-Ισιδώρα
Γραμμική παλινδρόμηση όταν και οι δύο μεταβλητές υπόκεινται σε σφάλμα
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (24-5-2007)

147. Κριεζής Στυλιανός
Προβλήματα τιμολόγησης σε παρατηρήσιμες Ουρές Αναμονής
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (29-1-2007)

 


2006


146. Μπλάτση Αλίκη
Εύρεση μεγέθους δείγματος σε περίπτωση λάθους ταξινόμησης διακριτών δεδομένων
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (22-12-2006)

145. Αγκυροπούλου Ασπασία
Στατιστική Ανάλυση δεδομένων χρόνων ζωής στην Αξιοπιστία
Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (7-12-2006)

144. Πηλαβάκης Μιχαήλ
Πιστοποίηση υπηρεσιών - Εφαρμογή σε υπηρεσίες Υγείας
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (16-11-2006)

143. Ζήσης Θωμάς
Στοχαστικές διαδικασίες μεταβολής επιτοκίων: μαθηματικά μοντέλα – στατιστική εκτίμηση
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (15-11-2006)

142. Κρέτσης Δημήτριος
Συστήματα Αξιοπιστίας
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (15-11-2006)

141. Σταματίου Ιωάννης
Εφαρμογές στοχαστικών διατάξεων στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά
Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (6-11-2006)

140.Καποδίστρια Στέλλα
Αλγοριθμικές τεχνικές στις Μαρκοβιανές αλυσίδες: πινακοαναλυτικές μέθοδοι και εφαρμογές
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (19-10-2006)

139. Γκίκας Ιωάννης
Μαθηματική ανάλυση συμβολαίων προμηθειών με ευελιξία ποσότητας σε εφοδιαστικές αλυσίδες
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (18-10-2006)

138. Μπέρου Σοφία
Διαχείριση αποθεμάτων πολλαπλών προϊόντων με υποκατάσταση ζήτησης
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (28-9-2006)

137. Κάντα Σπυριδούλα
Αλγοριθμικές τεχνικές στις Μαρκοβιανές αλυσίδες: μέθοδοι πιθανογεννητριών και εφαρμογές
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (13-4-2006)

136. Ριζούλης Ελευθέριος
Συνιστώσες ποιότητας στατιστικών δεδομένων και αντίστοιχοι δείκτες
Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου (13-4-2006)

135. Τσακανίκας Γεώργιος
Κατανομές καταλήψεων: οριακά θεωρήματα
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (10-4-2006)

134. Μουρατίδης Χρήστος
Ταυτότητες συνδιακύμανσης πολυδιάστατων μεταβλητών με εφαρμογές στα διατεταγμένα δείγματα
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (28-2-2006)

 


2005


133. Ξερός Αγαθοκλής
Μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού για την ανάλυση συστημάτων παραγωγής
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (28-11-2005)

132. Φωτόπουλος Κωνσταντίνος
Πινακοαναλυτικές μέθοδοι στις Μαρκοβιανές αλυσίδες και εφαρμογές
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (20-10-2005)

131. Παντελούς Αθανάσιος
Στοχαστικά μοντέλα για την διαχείριση συνταξιοδοτικών συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (29-6-2005)

130. Κολτσίδα Μαρία
Προβλήματα τιμολόγησης και παραγγελιών για προϊόντα που δεν διατηρούνται σε απόθεμα
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (28-6-2005)

129. Κοντοκώστα Σταυρούλα
Κατανομές κατάληψης: αναγωγικές σχέσεις
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (27-6-2005)

128. Καργάκου Παναγιώτα
Φράγματα διασποράς για τις factorial series κατανομές
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (22-6-2005)

127. Γαβράς Αναστάσιος
Μοντέλα χρονολογικών σειρών για διακριτά δεδομένα με εφαρμογή στη στατιστική ανάλυση ατυχημάτων
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-5-2005)

126. Βαρδίκου Λευκή
Μαρκοβιανή ανανεωτική θεωρία και εφαρμογές σε συστήματα εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (18-5-2005)

125. Κατερέλος Μάριος
Εφαρμογές Χρηματοιοικονομικών Μοντέλων Προαίρεσης σε προβλήματα αποφάσεων (realoptions)
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (30-3-2005)

124. Φλαμουράκη Μαρίκα
Κανονική προσέγγιση
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (12-1-2005)

 


2004


123. Πουλακίδα Αικατερίνη
Φράγματα διασποράς για κατανομές δυναμοσειρών
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (22-12-2004)

122. Φεργαδιώτη Ελισσάβετ
Δημιουργία τυχαίων μεταβλητών
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (22-12-2004)

121. Κωσταντινίδου Αθηνά
Άνω φράγμα διασποράς και η ιστορία της ανισότητας Chernoff
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (8-12-2004)

120. Τζούβαλης Αθανάσιος
Μοντέλα χρονοσειρών και εφαρμογές
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (7-12-2004)

119. Παπαγρηγορίου Ελισσάβετ
Μαθηματικά μοντέλα – Ηλεκτρονική συνεργασία σε ανεφοδιαστικές αλυσίδες
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (2-12-2004)

118. Κωσταντουλάκη Νίκη
Αλληλεπίδραση πολιτικών τιμολόγησης και αποθεμάτων σε αλυσίδες ανεφοδιασμού
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (2-12-2004)

117. Ρόδης Λουκάς
Ουρές με πολλαπλούς τύπους πελατών και η σύνδεσή τους σε δίκτυα
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (2-12-2004)

116. Κουτσομιχάλης Γεώργιος
Συστήματα εξυπηρέτησης με την ιδιότητα της μη ευαισθησίας
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (29-11-2004)

115. Τύραλης Χρήστος
Μαρκοβιανές αλυσίδες αποφάσεων με περιορισμούς: η περίπτωση του μέσου κόστους
Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (25-11-2004)

114. Μιχαλακάκος Γεώργιος
Παιγνιοθεωρητική προσέγγιση αλυσίδων εφοδιασμού: εφαρμογή μηχανισμών κατανομής προϊόντος
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (5-11-2004)

113. Δελητζάς Δημήτριος
Συλλογή και στάδια επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων: κριτήρια διασφάλισης ποιότητας αποτελεσμάτων
Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου (21-10-2004)

112. Καραλιοπούλου Μαργαρίτα
Εμφανίσεις λέξεων και συναφή προβλήματα
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (28-6-2004)

111. Λυσίτσα Χρυσούλα
Εμφανίσεις λέξεων σε ανεξάρτητες και Μαρκοβιανές ακολουθίες γραμμάτων
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (28-6-2004)

110. Αφένδρας Γεώργιος
Εκλέπτυνση της ανισότητας Cauchy-Schwarz στη διακριτή περίπτωση
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (15-6-2004)

109. Αντωνίου Αντώνιος
Φράγματα αναμενόμενων τιμών γενικών γραμμικών εκτιμητριών για ισόνομες παρατηρήσεις
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (22-4-2004)

108. Κωστάκης Ηλίας
Εμφανίσεις λέξεων και χρόνος αναμονής
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (16-2-2004)

107. Συναδινός Ξενοφών
Δειγματοληπτική έρευνα των στάσεων της επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Μαθηματικών του Παν/μιου Αθηνών 1995-2002. Ανάλυση κατά συστάδες
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (21-1-2004)

106. Γαβριηλόγλου Ραχήλ
Δειγματοληπτική έρευνα με εκ των υστέρων στρωματοποίηση για τις απόψεις-θέσεις των φοιτητών του Μαθηματικού Τμήματος του Παν/μιου Αθηνών
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (21-1-2004)

105. Καρούσου Ευαγγελία
Πολυώνυμα και κατανομές Hermite
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (9-1-2004)

 


2003


104. Αθητάκη Ειρήνη
Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου σε δίκτυα με σήματα
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (12-12-2003)

103. Λιάρου Μαρία
Φράγματα Bhattachaya όταν η παράμετρος θ είναι διανυσματική και ακολουθείται η πολυωνυμική και η κανονική κατανομή
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (18-11-2003)

102. Τσιάκαλος Κωνσταντίνος
Παιχνίδια Ψηφοφορίας. Δείκτες Ισχύος και Εκλογικά Συστήματα
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (22-10-2003)

101. Καγιούλης Δημήτριος
Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό ΙΙ
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (15-10-2003)

100. Χάρος Ιγνάτιος
Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό Ι
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (15-10-2003)

99. Χατζηελανίδης Πέτρος
Διακριτές κατανομής τάξης k
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (7-10-2003)

98. Κυρλόγλου Όλγα
Υποπροσθετικές ιδιότητες της Πληροφορίας του Fisher
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (30-9-2003)

97. Νατάρ Ελευθερία
Μέθοδοι αποτίμησης αξιών και εκτίμηση Risk Premium
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (11-9-2003)

96. Πάνος Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Παιγνιοθεωρητικά υποδείγματα σε Αλυσίδες Εφοδιασμού
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (11-9-2003)

95. Ραϊκόφτσαλης Θεοχάρης
Παιγνιοθεωρητικά υποδείγματα σε Αλυσίδες Εφοδιασμού
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (11-9-2003)

94. Βασιλάκη Άννα
Q.B.D. Στοχαστικές Διαδικασίες και εφαρμογές στη θεωρία συστημάτων εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (9-9-2003)

93. Γάσιας Βασίλειος
Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO-9000. Διοίκηση ολικής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (10-7-2003)

92. Αραβανή Αναστασία
Ανάλυση εξαρτημένων κατηγορικών δεδομένων
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (30-6-2003)

91. Καραγιάννη Άννα
Ένα ανάλογο του φράγματος Bhattachacya
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (25-6-2003)

90. Κολαϊτη Ελένη
Κριτήρια ταξινόμησης κλασματικών παραγοντικών σχεδιασμών
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (18-6-2003)

89. Στυλιανού Αλίκη
Μη παραμετρικές μέθοδοι στην Ανάλυση Παλινδρόμησης
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (17-6-2003)

88. Καλογηρόπουλος Αναστάσιος
Q-αριθμοί Stirling και Μαρκοβιανές Διαδικασίες
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (5-6-2003)

87. Κασαπίδης Στέφανος
Q-αριθμοί Stirling και Μαρκοβιανές Διαδικασίες
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (5-6-2003)

86. Ρέτσας Νικόλαος
Στοχαστικές ανελίξεις στην αποτίμηση δικαιωμάτων
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (26-2-2003)

85. Ξενάκης Στυλιανός
Παραγωγή των κλασσικών ορθογώνιων πολυωνύμων παραγωγίζοντας ως προς παράμετρο
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (31-1-2003)

84. Βάσου Ευσταθία
Μελέτη συστημάτων αξιοπιστίας σε περιβάλλον Shocks
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (29-1-2003)

83. Λοϊζίδη Χριστίνα
Μέθοδοι για την αντιμετώπιση ελλειπουσών τιμών σε πολυμεταβλητά δεδομένα
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (15-1-2003)

 


2002


82. Τζουγκουλόγλου Ευάγγελος
Εκτιμήτριες Blue-Blie
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (30-10-2002)

81. Γουγούλιας Ζήσης
Αξία σε κίνδυνο και συνεπή μέτρα κινδύνου
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (30-9-2002)

80. Μυστίδης Κωνσταντίνος
Ανασκόπηση διακριτών παιγνίων επιθεώρησης
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (23-9-2002)

79. Χατζάρας Παναγιώτης
Ανασκόπηση διακριτών παιγνίων επιθεώρησης
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (23-9-2002)

78. Χριστιάς Σπυρίδων
Ανασκόπηση διακριτών παιγνίων επιθεώρησης
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (23-9-2002)

77. Αντιόχου Ελένη
Συγγραμμικότητα στη Γραμμική Παλινδρόμηση
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (3-7-2002)

76. Μαγδάλης Άγγελος
Στοχαστικά μοντέλα αποθεμάτων διακριτού χρόνου
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (31-5-1998)

75. Νεοφωτίστου Ευθυμία
Μέση απόλυτη απόκλιση
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (24-5-2002)

74. Παβίτσος Αντώνης
Ανάλυση και έλεγχος στοχαστικών πληθυσμιακών μοντέλων με μηχανισμούς καταστροφών
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (23-4-2002)

73. Τατάκη Καλλιόπη
Θεωρία και υπολογιστικές τεχνικές επίλυσης προγραμμάτων δυναμικού προγραμματισμού μέσω νευρωνικών δικτύων
Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (1-3-2002)

72. Πέτσας Μάριος
Πολυδιάστατος χώρος Rodrigues για την κατασκευή κλασσικών ορθογωνίων πολυωνύμων
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (8-2-2002)

71. Στρατογιάννη Ευαγγελία
Πολλαπλές συγκρίσεις και βέλτιστοι σχεδιασμοί κατά μάρτυρα
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-2-2002)

 


2001


70. Γεωργιάδης Στέφανος
Εφαρμογές της θεωρίας των γραμμικών εξισώσεων διαφορών στη μελέτη των συστημάτων εξυπηρέτησης
Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (13-12-2001)

69. Ψαρράκος Γεώργιος
Προσέγγιση Poisson
Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (19-11-2001)

68. Καραντζή Αθηνά
Βέλτιστοι χρόνοι διακοπής στοχαστικών ανελίξεων και εφαρμογές στην άσκηση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτωζ
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (9-11-2001)

67. Δήμου Σπυρίδων
Δίκτυα ημιαντιστρέψιμων ουρών με πελάτες και σήματα
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (5-7-2001)

 66. Τζωρτζακάκη Αναστασία
Ανθεκτική παλινδρόμηση
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (2-5-2001)

65. Χαλδαίου Γεωργία
Σύγκλιση στοχαστικών ανελίξεων μεγίστων
Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (28-3-2001)

64. Χατζή Βασιλική
Η Στατιστική στην Εκπαίδευση
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (22-2-2001)

 


2000


63. Ζούρκα Ιωάννα
Έλεγχος της φερεγγυότητας των αγοραστών μέσω της διακριτικής ανάλυσης
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-12-2000)

62. Αρβανάκος Γεώργιος
Συμβολή στη μελέτη των πολλαπλών συγκρίσεων
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (4-12-2000)

61. ΤζανετάκηςΕμμανουήλ
Trivial Pursuit: A study of subset selection indices
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (27-11-2000)

60. Κουβέλης Κωνσταντίνος
Μέθοδοι υποστήριξης αξιοπιστίας συστημάτων ΙΙ
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (10-11-2000)

59. Ηλιόπουλος Ηλίας
Μέθοδοι υποστήριξης αξιοπιστίας συστημάτων Ι
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (10-11-2000)

58. Αβρά Μαρία
Μαθηματική πληρότητα χρηματαγορών και εφαρμογές στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων
Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (1-11-2000)

57. Μαγνησαλής Νικόλαος
Μη απόκριση και τυχαιοποιημένη απόκριση σε δειγματοληπτικές έρευνες
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (4-10-2000)

56. Ματζαβάκης Ιωάννης
D και A βέλτιστοι 3k σχεδιασμοί
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (4-10-2000)

55. Παπαμιχαλοπούλου Ελένη
Γενικεύσεις των αριθμών Fibonacci και Lucas και εφαρμογές
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (28-1-2000)

54. Αντωνοπούλου Γεωργία
Συνδυαστικές κατασκευές D-βέλτιστων πειραματικών σχεδιασμών
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (28-1-2000)

 


1999


53. Νέγκα Σταματίνα
Ορθογώνιοι σχηματισμοί και οι προβολικές τους ιδιότητες
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (3-12-1999)

52. Πέλκα Ευαγγελία
Θεωρία της ανάλυσης αντιστοιχιών και άλλες ισοδύναμες προσεγγίσεις
Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (30-11-1999)

51. Δεσποτάκης Αλέξανδρος
Μέθοδοι Μοντελοποίησης Διδιάστατων Χρονικών Σειρών
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (12-11-1999)

50. Στούπη Δήμητρα
Κατασκευή σχεδιασμών 2k για την εκτίμηση συγκεκριμένων αντιδράσεων με ή χωρίς αποκλειόμενες αγωγές
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (5-11-1999)

49. Αργυροπούλου Αικατερίνη
Σχεδιασμός και Στατιστική Ανάλυση πειραμάτων με μείγματα
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (15-10-1999)

48. Ματσούκα Ευσταθία
Πειράματα διασταύρωσης 2x2 με συνεχή κατηγορικά και δυαδικά δεδομένα
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (13-10-1999)

47. Κρέστας Χρήστος
Μεταθετικοί έλεγχοι στην ανάλυση διασποράς
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (7-10-1999)

46. Λάμπρου Αικατερίνη
Εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας και εκτιμήτριες Bayes στις περικεκομμένες στο μηδέν διακριτές κατανομές
Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (10-9-1999)

45. Βουργέντη Μαργαρίτα
Εκτίμηση παραμέτρων κατανομών επιβιώσεως και Ελληνικοί πίνακες ζωής
Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (14-5-1999)

44. Σαμπάνη Κωνσταντίνα
Α.Ε.Ε.Δ και εκτιμήτριες Bayes για ίδια κλάση περικεκομμένων στο μηδέν διακριτών κατανομών χρονοσειράς
Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (6-4-1999)

43. Δερβάκου Νεκταρία
Μελέτη συγκεκριμένων Μαρκοβιανών δικτύων σταθμών εξυπηρέτησης με στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (30-3-1999)

42. Σταυρόπουλος Αθανάσιος
Αποκριτικές επιφάνειες με πολλαπλές αποκρίσεις
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (23-2-1999)

41. Καυκούτσος Γεώργιος
Ισοδυναμίες και κατασκευές σχεδιασμών τάξης III, IV και V
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-1-1999)

 


1998


40. Καραφυλίδης Παναγιώτης
Βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (13-11-1998)

39. Κοκοβίνος Δημήτριος
Μέτρα σπουδαιότητας για τις μονάδες συστημάτων αξιοπιστίας
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (10-11-1998)

38. Μπελετσιώτη Σοφία
Εκτίμηση μέσου χρόνου ζωής και αξιοπιστίας για πλήρη και περικεκομμένα δεδομένα
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (30-10-1998)

37. Καλημέρης Κωνσταντίνος
Συνεχόμενα-Κ-από τα Η συστήματα με αποτυχίες κόμβων και συνδέσμων
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (29-10-1998)

36. Φράγκος Θεόδωρος
Εκτίμηση παραμέτρων σε χρονοσειρές με ευσταθή σφάλματα
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (15-10-1998)

35. Τσουρουπάκης Εμμανουήλ
Στατιστική και πολυμέσα ή μία πολυμεσική προσέγγιση στη Στατιστική
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-7-1998)

34. Παπαδάκης Γεώργιος
Πιθανότητες και πολυμέσα ή μία πολυμεσική προσέγγιση στις πιθανότητες
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-7-1998)

33. Τσάμη Παναγιώτα
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και δείκτες ευαισθησίας
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (1-7-1998)

32. Μπούτσικας Μιχαήλ
Δομική αξιοπιστία συστημάτων
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (7-5-1998)

31. Μπέλλος Λυμπέρης
Δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες και εφαρμογές
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (11-3-1998)

30.Χατζηαναγνώστου Ευστράτιος
Κατανομές ροπών διακριτών τυχαίων μεταβλητών
Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (28-1-1998)

29. Γλαντζής Αναστάσιος
Χρόνοι αναμονής σε ακολουθίες διακριτών τυχαίων μεταβλητών
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (16-1-1998)

28. Ραχανιώτης Νικόλαος
Γενική εποπτεία της ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (9-1-1998)

 


1997


27. Κοντογεωργάκος Ευάγγελος
Λογαριθμικά γραμμικά μοντέλα για την ανάλυση κατηγορικών δεδομένων - Θεωρία και παραδείγματα με την χρήση Η/Υ
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (23-12-1997)

26. Μουταφίδου Αικατερίνη
Διαχρονική μελέτη και μοντέλα πρόβλεψης φοιτητικού δυναμικού των Μαθηματικών Τμημάτων
Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-11-1997)

25. Κατερέλος Παναγιώτης
Ομαδοποίηση των εκλογικών περιφερειών της Ελλάδας με βάση τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών 1996
Επιβλέπων: Α. Δάλλας (30-9-1997)

24. Πρέζα Χρυσούλα
Γενικευμένες κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών - Συνάρτηση παλινδρόμησης και χαρακτηρισμοί
Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (19-9-1997)

23. Άγα Ευγενία
Κατασκευή ελληνικών πινάκων επιβίωσης
Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (23-6-1997)

22. Μπιτσάβα Περσεφόνη
Σφαιρικές και ελλειπτικά συμμετρικές κατανομές
Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (19-6-1997)

21. Γιαμουρίδης Ευθύμιος
Αξιοπιστία συστημάτων με επισκευή
Επιβλέπων: Α. Δάλλας (13-6-1997)

20. Οικονόμου Αντώνιος
Στοχαστικές διατάξεις και εφαρμογές
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (12-6-1997)

19. Βούζας Θωμάς
Η έννοια της τυχαιότητας στη Θεωρία Γραφημάτων
Επιβλέπων: Π. Σπύρου (20-5-1997)

18. Σκούρα Αθανασία
Διδιάστατο συνεχόμενο Κ από Η σύστημα
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (6-2-1997)

 


1996


17.Βαγγελάτου Ευτυχία
Εφαρμογές εμφυτευμένων Μαρκοβιανών αλυσίδων σε προβλήματα ροών επιτυχιών
Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (8-12-1996)

16. Κονσολάκη Μαρία
Στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου για δίκτυα Jackson με παραμέτρους εξαρτώμενες από την κατάσταση του δικτύου και με ομαδικές μεταβάσεις
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (19-11-1996)

15. Σπανός Ιωάννης
Αλγόριθμοι γραφημάτων και fractals σε γλώσσα Pascal
(2-10-1996)

14. Λιάρος Χαράλαμπος
Μαρκοβιανή θεωρία αποφάσεων και εφαρμογές
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (19-9-1996)

13. Σουλιώτη Φωτεινή
Τεχνικές επιλογής κατάλληλης κατανομής
Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου (3-7-1996)

12. Ακατζιλιώτου Καλλιόπη
Σύστημα του Η/Υ για εκτίμηση από άτομα του ίδιου επιπέδου
Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (1-7-1996)

11. Μαυρομάτη Ευγενία
Στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου για δίκτυα Jackson με παραμέτρους εξαρτώμενες από την κατάσταση του δικτύου
Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (18-6-1996)

 


1995


10. Φαφούτης Γεώργιος
Χαρακτηρισμός κατανομών από φράγματα διασποράς και ορθογώνια πολυώνυμα
(8-12-1995)

9. Τσαπέλας Θεοδόσιος
Χρόνος αναμονής εμφάνισης σχεδιασμών
(9-10-1995)

8. Μπέντα Ελεονόρα
Ιδιότητες διδιάστατων γενικευμένων Poisson κατανομών
(9-10-1995)

7. Χωριανόπουλος Αντώνιος
Κλασματικοί πειραματικοί συνδυασμοί
(4-7-1995)

6. Γραββάνη Αικατερίνη
Χαρακτηρισμός Συστημάτων Pearson Κατανομών από ταυτότητα της συνδιακύμανσης και εφαρμογές
(19-6-1995)

5. Παπαμακάριος Γεώργιος
Ακολουθίες με αυτοσυσχέτιση μηδέν
(14-6-1995)

4.Μαντζαβράς Χαράλαμπος
Ακολουθίες με αυτοσυσχέτιση μηδέν
(14-6-1995)

3. Λαμπίρης Γεώργιος
Διδιάστατες διακριτές κατανομές και η προσαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα
(10-5-1995)

2. Αλεξάνδρου Βασιλική
Μη παραμετρικοί έλεγχοι τυχαιότητας βασισμένοι σε ροές επιτυχιών σταθερού μήκους
(10-5-1995)

 


1994

1. Ψαρρού Ιωσηφίνα-Αικατερίνη
Συμβολή στη μελέτη διδιάστατων και πολυδιάστατων Poisson ατανομών
(9-8-1994)