Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


2023


192. Πουλίδης Νικόλαος
Ελάχιστα Τετράγωνα: Αλγόριθμοι και Εφαρμογές
Επιβλέπων: Μ. Μητρούλη (10-4-2023)


2022


191. Βίννη Δήμητρα
Η Εξίσωση Navier- Stokes στις τρείς διαστάσεις
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (3-11-2022)

190. Πολυχρόνου Αθανάσιος
Axially Symmetric Magnetic Solitons
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (14-10-2022)

189. Ακριβού Ελένη
Hardy-Sobolev inequalities
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (12-10-2022)

188. Στοΐλα Φωτεινή
Dynamics of Structured Equations of Infectious Diseases
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (28-9-2022)

187. Χουδαλάκης Σταμάτιος
Network Graphs of Cancer Mutations
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (9-9-2022)

186. Ηλίας Αθανάσιος
Ανισότητες Hardy με πολλαπλές αποστάσεις
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (30-6-2022)


2021


185. Ιωαννίδης Ιερεμίας
Μαθηματικά μοντέλα στατιστικής ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και γραφικής απεικόνισης συναισθήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Επιβλέπων: Ν. Μπάρδης (14-10-2021)

184. Πρεβεζιάνος Παναγιώτης-Εμμανουήλ
The error term of quadrature formulae for analytic functions
Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (07-10-2021)

183. Κόκκινος Αθανάσιος
Η ελλειπτική ανισότητα Harnack και εφαρμογές
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (04-10-2021)

182. Χειλάκος Νικόλαος
Αριθμητικές Μέθοδοι για την υλοποίηση γραφικών με Υπολογιστή
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (30-09-2021)

181. Στάμου Βάγια
Η γεωμετρική ανισότητα Hardy
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (16-07-2021)

180. Χαλού Λούλα
Η μέθοδος Melnikov και διακλαδώσεις Shilnikov – The Melnikov method and Shilnikov bifurcations
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (19-02-2021)

 


2020


179. Ρούσης Γεώργιος
Ασυμπτωτικές εκτιμήσεις για παραβολικά προβλήματα τέταρτης τάξης στις δύο διαστάσεις
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (31-07-2020)

178. Κατωπόδης Γεώργιος
Σύγχρονα Συστήματα Κρυπτογράφησης με Εφαρμογή στα Κρυπτονομίσματα
Επιβλέπων: Ν. Μπάρδης (17-02-2020)

177. Αθανασάκος Βασίλειος
Θέματα Λογισμού Μεταβολών
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (11-02-2020)

 


2019


176. Παπαδόπουλος Βασίλειος
Gauss and anti-Gauss quadrature formulae
Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (12-11-2019)

175. Ξηρουχάκης Παντελεήμων
Ανάλυση και Ανάπτυξη Κρυπτογραφικών Αλγορίθμων Υλοποιήσιμων σε φορητές Τηλεπικοινωνιακές Συσκευές με Περιορισμένους Υπολογιστικούς Πόρους
Επιβλέπων: Ν. Μπάρδης (31-10-2019)

174. Βουδούρης Αναστάσιος
Κβαντική και Μετακβαντική Κρυπτογραφία και Εφαρμογές
Επιβλέπων: Ν. Μπάρδης (08-10-2019)

173. Λύτρας Ιωσήφ
Πολυωνυμική παρεμβολή και Αριθμητική Ολοκλήρωση
Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (12-07-2019)

172. Κούτρα Μαρία
Ο τελεστής Calderon στη θεωρία κυματικής σκέδασης
Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (01-07-2019)

171. Κωτσογιάννη Ασπασία
Φασματικά θεωρήματα σε χώρους Hilbert και εφαρμογές
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (25-06-2019)

170. Βασιλογιάννης Γεώργιος
Σύνθεση και Αξιολόγηση Γεννητριών Ψευδοτυχαίων Ακολουθιών
Επιβλέπων: Ν. Μπάρδης (29-03-2019)

169. Γκίκας Άγγελος
Mathematical model for breast cancer and optimal controlled therapies
Επιβλέπων: Γ. Χαλικιάς (01-03-2019)

168. Σάπκας Ιωάννης
Ολοκληρωσιμότητα αρνητικών δυνάμεων λύσεων του προβλήματος Saint Venant
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (31-01-2019)

167. Γιαννόπουλος Θεόδωρος
Ασφαλής και αποδοτική υλοποίηση της αριθμητικής υπολοίπων στον RSA σε IoT εφαρμογές
Επιβλέπων: Ν. Μπάρδης (11-01-2019)

 


2018


166. Παπαδημητράκη Μαρία
Μελέτη του προβλήματος των κανονικοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (31-10-2018)

165. Αρκούδης Ιωάννης
Οι ελλειψοειδείς αρμονικές συναρτήσεις στην επίλυση αντιστρόφων προβλημάτων σκέδασης
Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (22-10-2018)

164. Αρβανίτης Μιχαήλ
Ανισότητες Hardy και Rellich για διανυσματικά πεδία Baouendi-Grushin
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (01-10-2018)

163. Λογιώτη Άννα
Connecting orbits for phase transition systems
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (03-08-2018)

162. Παπαλαζάρου Αλεξία
The Cahn-Hilliard equation – Construction of a periodic solution
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (03-08-2018)

161. Κατσίκας Διογένης
Αλγεβρογεωμετρικές μέθοδοι στην ανάδραση γραμμικών συστημάτων ελέγχου
Επιβλέπων: Γ. Καλογερόπουλος (03-08-2018)

160. Καμπανού Μαρία
Trace Theorems for Sobolev Spaces
Επιβλέπων: P. D. Lamberti (18-07-2018)

159. Παπαδόπουλος Στέφανος
Εφαρμογή της μεθόδου επικλινέστατης καθόδου σε παραβολικά προβλήματα ανώτερης τάξης
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (21-5-2018)

158. Πασχάλης Μιλτιάδης
Hardy and Rellich Inequalities on Riemannian Manifolds
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (19-4-2018)


2017


157. Σωτηρίου Σταύρος
Αριθμητικές μέθοδοι πινάκων για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη πολυωνύμων και εφαρμογές
Επιβλέπουσα Μ. Μητρούλη (27-10-2017)

156. Αλεξανδράκης Νικόλαος
Heteroclinic, Homoclinic and Periodic Orbits in Hamiltonian systems for critical values of energy
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (14-9-2017)

155. Κατσούρος Νικόλαος
Οι χώροι Sobolev στην Κυματική Σκέδαση
Επιβλέπουσα: Ε. Αθανασιάδου-Κόττα (12-9-2017)

154. Καρκαζής Δημήτριος
Τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης γινομένου με συνάρτηση βάρους και κόμβους Chebyshev
Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (5-9-2017)

153. Κούνη Βασιλική
Μια εισαγωγή στην Αρμονική Ανάλυση στην ευθεία και στον κύκλο
Επιβλέπων: Δ. Γατζούρας (21-7-2017)

152. Βαμβακάς Νικόλαος
Το στάσιμο κύμα για ελλειπτικά συστήματα αλλαγής φάσης
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (13-7-2017)

151. Sula Constantin
Συνθήκες τάξης ακρίβειας μεθόδων Runge-Kutta με δέντρα Butcher
Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (13-7-2017)

150. Παπαϊωάννου Μαρία
Σολιτόνια σε συμπυκνώματα Bose-Einstein
Eπιβλέπων: Ι. Στρατής (7-3-2017)

149. Σπανός Γεώργιος
Ημιγραμμικές εξελικτικές εξισώσεις
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (3-3-2017)

148. Βασιλοπούλου Ελευθερία
Μαθηματικά μοντέλα στη Βιολογία
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (28-2-2017)

147. Στάμου Μαρία-Νίκη
Βελτιστοποίηση με άμεσες μεθόδους αναζήτησης
Επιβλέπων: Μιχ. Δρακόπουλος (28-2-2017)

146. Παπαχριστόδουλος Ιωάννης
Η θεωρία Riesz-Fredholm για συμπαγείς τελεστές στη μελέτη προβλημάτων κυματικής σκέδασης
Επιβλέπουσα: E. Αθανασιάδου-Κόττα (24-2-2017)

145. Τάκη Ευαγγελία
Η θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση θερμοελαστικών κυμάτων
Επιβλέπουσα: Ε. Αθανασιάδου-Κόττα (23-2-2017)

144. Μάλτσι Ανιέζα
Πιθανοθεωρητικές προσεγγίσεις για την περιγραφή της πυκνότητας νευρωνικών πληθυσμών
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (6-2-2017)

 


2016


143. Φραγκούλης Ανάργυρος
Τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης
Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (23-12-2016)

142. Γρυπάρης Παντελής
Πίνακες Bezout και Εφαρμογές
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (31-10-2016)

141. Μουσάκου Μαριάννα
Fractal Γεωμετρία της Μουσικής
Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (10-10-2016)

140. Σβώλος Λάμπρος
Μέθοδοι Galerkin-πεπερασμένων στοιχείων για υπερβολικές μερικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (11-8-2016)

139. Καλότυχου Δανάη
Μη Γραμμικές Κυματικές Εξισώσεις με Διασπορά
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-7-2016)

138. Χατζή Βασιλική
Οι Ελλειψοειδείς αρμονικές συναρτήσεις στην επίλυση προβλημάτων κυματικής σκέδασης
Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (4-4-2016)

 


2015


137. Καϊάφα Αγγελική
Μικτά προβλήματα συνοριακών τιμών για εξισώσεις Maxwell
Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (21-12-2015)

136. Γκανής Ιωάννης
Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για μη γραμμικά υπερβολικά συστήματα
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (24-11-2015)

135. Μαυριδόπουλος Δημήτριος
Μεταβολικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (2-10-2015)

134. Παρρής Δημήτριος
Εναλλασσόμενα συστήματα και συνήθεις τετραγωνικές Lyapunov συναρτήσεις
Επιβλέπων: Γ. Χαλικιάς (15-7-2015)

133. Αλευρομάγειρος Αριστείδης
Αντίστροφα προβλήματα σε παραβολικές εξισώσεις και εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (13-7 -2015)

132. Μπικοπούλου Σοφία
Μελέτη του γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (2-6-2015)

131. Κολοκυθά Αλεξάνδρα
Μη μεταθετική κρυπτογραφία
Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (27-3-2015)

130. Χούλλη Μαρία
Φασματική ανάλυση των πινάκων Sylvester-Hadamard και Εφαρμογές
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-2-2015)

129. Αντωνόπουλος Νικόλαος
Μέθοδοι ισχυρής ευστάθειας διακριτών δυναμικών συστημάτων με εφαρμογή στη Θεωρία Ελέγχου
Επιβλέπων: Γ. Χαλικιάς (21-1-2015)

 


2014


128. Μπιτσούνη Βασιλική
Αναδιατάξεις Συναρτήσεων και Ανισότητες Faber-Krahn
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (30-06-2014)

127. Παπάζογλου Άννα
Εφαρμογές των Reproducing Kernel Hilbert Spaces στη Μηχανική Μάθηση και Υλοποίηση Αλγορίθμων
Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (6-10-2014)

126. Μπίρμπα Παναγιώτα
Προβλήματα αντίδρασης διάχυσης και δυναμικά συστήματα πεπερασμένων διαστάσεων
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (5-8-2014)

125. Γκίκας Νικόλαος
Ακολουθιακή θεωρία γενικευμένων συναρτήσεων
Επιβλέπουσα: Α. Πούλκου (15-7-2014)

124. Βουτέλη Βασιλική
Ανισότητες Hardy για την κλασματική Λαπλασιανή
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (11-7-2014)

123. Αβαράκης Δημήτριος
Επιλύουσες οικογένειες τελεστών για αυτόνομα συστήματα σε απειροδιάστατους χώρους
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (17-6-2014)

122. Ζώη Στεφανία-Μαρία
Προβλήματα συνοριακών τιμών για τη βαθμωτή και τη διανυσματική εξίσωση Helmholtz
Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (11-6-2014)

121. Δέτσης Φώτιος
Προρρύθμιση με γραφήματα
Επιβλέπων: Μ. Δρακόπουλος (29-4-2014)

120. Γιαλελής Νικόλαος
Ένα μονοδιάστατο μαθηματικό μοντέλο για τη μελέτη της ροής του αίματος στο ανθρώπινο αρτηριακό σύστημα
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (25-4-2014)

119. Βουδούρης Σταύρος
Μεταβολικές ανισότητες και εφαρμογές
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (14-4-2014)

118. Πάσιου Νιόβη-Παρασκευή
Μαθηματική ανάλυση της Ηλεκτροεγκελογραφίας και της Μαγνητοεγκεφαλογραφίας
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-3-2014)

117. Φίκα Παρασκευή
Αριθμητικός υπολογισμός του ίχνους του αντιστρόφου θετικά ορισμένων πινάκων και σχετικές ανισότητες
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (4-3-2014)

116. Ρούπα Παρασκευή
Αριθμητικές μέθοδοι εκτίμησης διγραμμικών μορφών και εφαρμογές στην ανάλυση δικτύων
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-2-2014)

115. Καμπαγεωργίου Παράσχος
Εκτιμήσεις του σφάλματος στην αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-2-2014)

114. Μαφίδη Τατιανή-Φωτεινή
Μικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ελαστικών κυμάτων στις δύο διαστάσεις
Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (1-2-2014)

113. Σουλτανοπούλου Αικατερίνη
Προσβασιμότητα και ελεγξιμότητα συστημάτων
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (16-1-2014)

 


2013


112. Κυριακοπούλου Δήμητρα
Σύγκριση αλγορίθμων για τον ομογράφο εκπομπής ποζιτρονίων (PET)
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (17-12-2013)

111. Κουλτούκη Παρθενία
Γεωμετρία των Fractals, ο εγκέφαλος και η προσέγγιση του ασυνείδητου
Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (30-7-2013)

110. Κατσάρα Ευαγγελία
Μαθηματική θεωρία ελέγχου: παρατηρησιμότητα συστημάτων
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (11-7-2013)

109. Κουταλιανού Παναγιώτα
Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από ένα Ορθοτροπικό Μέσο 
Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (2-7-2013)

108. Καστής Ελευθέριος
Ο μετασχηματισμός Riesz σε Ευκλείδειους χώρους και πολλαπλότητες Riemann
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (20-6-2013)

107. Καραντζάς Νικόλαος
Ετεροκλινικές τροχιές οι οποίες συνδέουν ολικά ελάχιστα του δυναμικού
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (12-4-2013)

106. Σαριδάκη Λήδα
Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για υπερβολικά και άλλα συναφή συστήματα σε μία ή δύο χωρικές διαστάσεις
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (26-3-2013)

105. Μαθιουδάκης Ιωάννης
Θεωρία μεγάλων αποκλίσεων και εφαρμογές
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (1-2-2013)

 


2012


104. Χανδρή Ευαγγελία
Τα Μαθηματικά της υπολογιστικής τομογραφίας
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (27-12-2012)

103. Καστάνη Ελευθερία
Εισαγωγή στη θεωρία ομογενοποίησης
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (14-12-2012)

102. Γεωργίκου Άννα-Ελένη
Επέκταση της παρεμβολής Lagrange για πολυώνυμα σε προβλήματα συνοριακών τιμών
Επιβλέπουσα: Α. Πούλκου (26-11-2012)

101. Γκολέμη Ζαχαρένια
Αριθμητικές μέθοδοι για την κυματική εξίσωση
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (12-11-2012)

100. Ψαλλίδας Αντώνιος
Ημιομάδες διαφορικών τελεστών στους χώρους L_p
Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (30-10-2012)

99. Μιχαήλ Σταμάτης
Μελέτη δυναμικών συστημάτων
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (15-10-2012)

98. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για την κυματική εξίσωση σε δύο χωρικές διαστάσεις
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (25-9-2012)

97. Γιακουστίδη Αλεξάνδρα
Προβλήματα συνοριακών τιμών για τα συστήματα Maxwell με αρμονική χρονική εξάρτηση
Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (19-7-2012)

96. Φαλιάγκας Απόστολος
Κατασκευή τανυστών ορμής – Ενέργειες στον Λογισμό των Μεταβολών και εφαρμογές στις ΜΔΕ
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (12-7-2012)

95. Κίκερη Ελευθερία
Η μέθοδος παραγοντοποίησης στην επίλυση αντιστρόφων προβλημάτων σκέδασης ακουστικών κυμάτων
Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (11-7-2012)

94. Μητσάκος Νικόλαος
Μερικές εφαρμογές της Συναρτησιακής Ανάλυσης στα Μηχανικά Διανύσματα Υποστήριξης (SVM)
Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (21-6-2012)

93. Ράμμου Κωνσταντία
Αριθμητικές μέθοδοι κανονικοποίησης γραμμικών συστημάτων
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (11-6-2012)

92. Παπαγεωργίου Γεώργιος
Αλγόριθμοι για τον υπολογισμό αραιών λύσεων αόριστων γραμμικών συστημάτων
Επιβλέπων: Μ. Δρακόπουλος (4-4-2012)

 


2011


91. Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Ελλειπτικά συστήματα μεταβολικής μορφής με μη-κυρτές μη-γραμμικότητες
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (1-11-2011)

90. Νούτσης Βασίλειος
Μελέτη του κανονικοποιημένου προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων με υπό συνθήκη λύση και εφαρμογή του στη βαρυτική μέθοδοΕπιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (25-7-2011)

89. Καραπιπέρη Άννα
Μεθοδολογία υπολογισμού υποοριζουσών για πίνακες σστάθμισης W(n,n-1) με μηδενικά στη διαγώνιο
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (19-7-2011)

88. Κώστας Δημήτριος
Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για προβλήματα δύο σημείων
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (21-6-2011)

87. Αφουξενίδης Δημήτριος
Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας για τη διαχείριση θεμάτων Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας με εφαρμογές στη Θεωρία Ελέγχου Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (31-1-2011)

 


2010


86. Κουνάδης Γρηγόριος
Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για τις Εξισώσεις Ρηχών Υδάτων με μεταβλητό πυθμένα
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (5-7-2010)

85. Βενέτης Αλέξανδρος
Αναπτύγματα τύπου Kramer σε προβλήματα συνοριακών τιμών
Επιβλέπουσα: Α. Πούλκου (10-6-2010)

84. Παπαγιαννούλης Δημήτριος
Παραγοντοποίηση QR και εφαρμογές σε πίνακες ειδικής μορφής
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (4-5-2010)

83. Φωτόπουλος Γεώργιος
Το πρόβλημα του Calderon
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (23-3-2010)

 


2009


82. Πετροπούλου Σταυρούλα
Επίλυση των εξισώσεων Laplace και Poisson
Επιβλέπων: I. Στρατής (2009)

81. Πετρουλάκης Γεώργιος
Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για ελλειπτικές και παραβολικές εξισώσεις με ιδιομορφίες
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (30-11-2009)

80. Μακριδάκης Νικόλαος
Παλμική ανταπόκριση συνεχών και διακριτών συστημάτων ελέγχου
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (18-9-2009)

79. Πασχαλίδης Γρηγόριος
Αποκλίνουσες σειρές
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (21-7-2009)

78. Μπερκέτης Μιχαήλ
Μαθηματική ανάλυση διατάξεων κυματοδήγησης σε χειρόμορφο περιβάλλον
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (21-7-2009)

77. Σταύρου Στέφανος
Επίλυση του προβλήματος επανατροφοδότησης κατάστασης σε Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (21-7-2009)

76. Κουμρόγλου Βασίλειος
Ανάλυση εισόδου-εξόδου, μοντέλα Leontief και εφαρμογές. Μια προσέγγιση μέσω της θεωρίας Perron-Frobenius
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (3-4-2009)

75. Αργυροπούλου Ευτυχία
Καλή τοποθέτηση προβλημάτων συνοριακών τιμών στη μη ελλειπτική ελαστικότητα
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-2-2009)

 


2008


74. Κουρνιώτης Μιχαήλ
Παράλληλη επεξεργασία της παραγοντοποίησης QR και εφαρμογές
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (14-10-2008)

73. Γκόλιας Ιωάννης
Fractal Παρεμβολή και Ροπές Bivariate Fractal Συναρτήσεων Παρεμβολής
Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (1-10-2008)

72. Δημητρούλα Σωτηρία
Το διανυσματικό σχεδόν-στατικό Stefan πρόβλημα
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (7-7-2008)

71. Ιωακείμ Ξενάκης
Επί του 16ου προβλήματος του Hilbert: εκτίμηση του αριθμού των οριακών κύκλων
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (27-6-2008)

70. Ντίλιος Σπυρίδων
Εφαρμογές μαθηματικής μοντελοποίησης
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (27-3-2008)

69. Καρδάση Ελένη
Η μέθοδος σημειακών πηγών στην επίλυση αντιστρόφων προβλημάτων σκέδασης
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-2-2008)

68. Κωστή Αθηνά
Μέθοδοι Θεωρίας Δυναμικού στη Γραμμική Ελαστικότητα
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (1-2-2008)

 


2007


67. Βλάχος Νικόλαος
Μέθοδοι προρρύθμισης με προσέγγιση αντιστρόφου
Επιβλέπων: Μ. Δρακόπουλος (17-12-2007)

66. Μπαλού Αγγελική
Μη τοπικές συνοριακές συνθήκες για την εξίσωση Helmholtz
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (17-7-2007)

65. Σινίκης Δημήτριος
Μελέτη ελλειπτικού συστήματος στο επίπεδο, μεταβολικής μορφής και δυναμικό με πολλαπλά ολικά ελάχιστα
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (13-7-2007)

64. Μπαντούνα Δέσποινα
Θεωρήματα σκέδασης για έναν πολυστρωματικό χειρόμορφο σκεδαστή
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (13-7-2007)

63. Δημητρέλος Ιωάννης
Μέθοδοι ολοκληρωτικών εξισώσεων στη θεωρία σκέδασης ακουστικών κυμάτων
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (13-7-2007)

62. Κατσουλίδη Αργυρώ
Ελεγξιμότητα κανονικών και ιδιαζόντων γραμμικών συστημάτων ελέγχου
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (12-7-2007)

61. Παντελούς Αθανάσιος
Εφαρμογές της θεωρίας ελέγχου στη διάρθρωση των επιτοκίων δανεισμού των εμπορικών τραπεζών
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (4-7-2007)

60. Χαραλάμπους Μαρία
Εισαγωγή στην ανάλυση των κουατέρνιον και εφαρμογές στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (27-6-2007)

59. Κωστάκη-Κώστα Μαρία
Ερμιτιανές Fractal επιφάνειες παρεμβολής και IFS σε σύνολα, συναρτήσεις και επιφάνειες
Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (14-5-2007)

58. Μπαξοπούλου Βιολέτα
Θεωρήματα σκέδασης για έναν πολυστρωματικό χειρόμορφο σκεδαστή
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-3-2007)

57. Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος
Σκέδαση ακουστικών κυμάτων από ένα ελλειψοειδές
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-3-2007)

56. Μορφοπούλου Αντωνία
Επισκόπηση δειγματικών και διερευνητικών μεθόδων για την επίλυση αντίστροφων προβλημάτων
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (21-3-2007)

 


2006


55. Κοντζίνου Παναγιώτα
Η Weierstrass κανονική μορφή ενός πίνακα δέσμης
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (9-10-2006)

54. Αραχωβίτη Αικατερίνη
Μέθοδοι ολοκληρωτικών εξισώσεων στη θεωρία σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-9-2006)

53. Ψυλλάκης Αριστόδημος
Εξισώσεις Hamilton-Jacobi και εφαρμογές
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (9-1-2006)

 


2005


52. Κασσέτας Χρυσόστομος
Αριθμητική επίλυση του προβλήματος ιδιοτιμών του βάθους σε θαλάσσιους κυματοδηγούς
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (5-12-2005)

51. Δάσιος Ιωάννης
Δυναμική διεπιφανειών με κόμβους
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (19-9-2005)

50. Κυριαζή Γενοβέφα
Η θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση ακουστικών κυμάτων
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (5-7-2005)

49. Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος
Ανάλυση μαθηματικών μοντέλων με χρήση θεωρίας Lie και Painleve
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (28-6-2005)

48. Τσίτσας Νικόλαος
Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σημειακής πηγής από πολυστρωματική σφαίρα
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-6-2005)

47. Λαγγούσης Γεώργιος
Ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα σκέδασης για ακουστικά πεδία σημειακής πήξης
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (17-6-2005)

46. Γκυρτής Αθανάσιος
Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από κατά τμήματα ομογενείς σκεδαστές
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (22-4-2005)

45. Λυμπερόπουλος Παναγιώτης
Υπολογισμός συναρτήσεων πινάκων και εφαρμογές
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (28-2-2005)

44. Καραγεώργος Αθανάσιος
Γενικευμένα συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων πινάκων
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (17-2-2005)

43. Συμεωνίδης Γεώργιος
Επιλυσιμότητα προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (3-2-2005)

 


2004


42. Χρήστου Δημήτριος
Αριθμητικός προσδιορισμός Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη συνόλων πολυωνύμων με την μέθοδο ERES σε περιβάλλον υβριδικών υπολογισμών
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (20-12-2004)

41. Κανελλόπουλος Ηλίας
Ακριβής Ελεγξιμότητα Εξισώσεων της Μαθηματικής Φυσικής
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (17-12-2004)

40. Μόσχου Αλεξάνδρα
Σφαιρικά ακουστικά κύματα
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (13-12-2004)

39. Ζαγανάς Αντώνιος
Ανάλυση της Οπτικής Κρυπτογραφίας και Εφαρμογές
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (9-12-2004)

38. Κούκος Ιωάννης
Σχεδιασμός πόλων με ανάδραση καταστάσεων και παραγώγων σε ιδιάζοντα συστήματα
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (29-11-2004)

37. Μπασλάρη Άλφρεντ
Μαθηματικές Μέθοδοι για την μείωση της εναέριας κυκλοφορίας σε περιβάλλον αβεβαιότητας
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (27-9-2004)

36. Παπαδόπουλος Ιωάννης
Σκέδαση ακουστικών κυμάτων
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (22-9-2004)

35. Κραββαρίτης Χρήστος
Πίνακες στάθμισης και η συμβολή τους στη μελέτη του προβλήματος του συντελεστή μεγέθυνσης
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (19-9-2004)

34. Λιάσκος Κωνσταντίνος
Στοχαστική Ανάλυση σε χώρους Hilbert και Εφαρμογές στις Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις με προσθετικό θόρυβο
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (8-9-2004)

33. Εξαρχάκος Μάριος
Προβλήματα Γραμμικών Διατηρητών στη Θεωρία Πινάκων
Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος (16-7-2004)

32. Ντουρακόπουλος Νικόλαος
Μέθοδοι Πεπερασμένων Διαφορών για παραβολικά προβλήματα με μεταβλητό σύνορο
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (23-6-2004)

31. Τσιτσιλάνος Γεώργιος
Ελεγξιμότητα και Ευστάθεια σε Διακριτά Συστήματα Ελέγχου
Επιβλέπων: Ε. Γρίσπος (6-5-2004)

 


2003


30. Σούρδης Χρήστος
Μαθηματική μελέτη μοντέλου τύπου πεδίου φάσης για ανισοτροπικούς κρυστάλλους
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (25-7-2003)

29. Τριανταφύλλου Δημήτριος
Στατιστική μελέτη της ευστάθειας της απαλοιφής του Gauss
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-6-2003)

28. Μητσοτάκης Δημήτριος
Μοναχικά κύματα για το σύστημα BONA-SMITH: Ύπαρξη, μοναδικότητα, ευστάθεια
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (20-6-2003)

27. Περδικούρη Καλομοίρα
Αντίστροφο Πρόβλημα σκέδασης ακουστικών κυμάτων – Μέθοδος Σημειακής Πηγής
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (13-3-2003)

26. Μπερκέτης Νικόλαος
Θεωρία δυαδικών και εφαρμογές στον ηλεκτρομαγνητισμό
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (18-2-2003)

 


2002


25. Τσάτσαρης Αθανάσιος
Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών στον υπολογισμό της πτώσης πίεσης σε αξονο-συμμετρική ημιτονοειδή στένωση της κατιώσας θωρακικής αορτής και σύγκριση με τις πειραματικές μετρήσεις
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (2-9-2002)

24. Γεωργίου Σπυρίδων
Μελέτη του συντελεστή μεγένθυνσης και της δομής των οδηγών στοιχείων σε πίνακες στάθμισης
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (20-6-2002)

23. Τουλόπουλος Ιωάννης
Αριθμητική Επίλυση ενός προβλήματος μεταφοράς-διάχυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (12-6-2002)

22. Ιωαννίδης Ανδρέας
Προβλήματα σκέδασης από τραχείες επιφάνειες
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (25-1-2002)

 


2001


21. Καψάλης Ευθύμιος
Αναγνώριση τοπικής μορφής επιφανειών για εφαρμογές βιομηχανικού σχεδιασμού
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (12-10-2001)

20. Σπυριδάκης Μιχαήλ
Παράλληλη επίλυση γραμμικών συστημάτων πεπερασμένων στοιχείων με τη μέθοδο των συζυγών κλίσεων
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (21-9-2001)

19. Σιμάτου Ελευθερία
Δομικά αναλλοίωτα - κανονικές μορφές και επίλυση ιδιαζόντων γραμμικών συστημάτων ελέγχου
Επιβλέπων: Ε. Γρίσπος (14-2-2001)

 


2000


18. Σφυράκης Χρυσοβαλάντης
Θέματα διδακτικής ενός εισαγωγικού μαθήματος Πληροφορικής για μαθηματικούς
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (27-9-2000)

17. Καραμήτρος Λεωνίδας
Εισαγωγή τοπογραφικών δεδομένων από γεωγραφικό σύστημα πληροφόρησης σε λογισμικό κατασκευής διαμερισμών χωρίων εφαρμογής περιβαλλοντικών μοντέλων
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (25-9-2000)

16. Σπυρόπουλος Αθανάσιος
Τα βασικά θεωρήματα σκέδασης σφαιρικών ακουστικών κυμάτων
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (11-7-2000)

15. Ορφανού Ιωάννα
Τα βασικά θεωρήματα σκέδασης ακουστικών κυμάτων
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (31-1-2000)

 


1999


14. Καραλή Γεωργία
Υπερβραδεία κίνηση στη δυναμική διεπιφανειών
Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (3-12-1999)

13. Μπακοπούλου Βασιλική
Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων με συμπυκνωμένο πίνακα μάζας για την κυματική εξίσωση
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (29-9-1999)

12. Αντωνοπούλου Δήμητρα
Θεωρία και αριθμητική ανάλυση των παραβολικών προσεγγίσεων
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (27-9-1999)

11. Γεωργίου Στέλιος
Ορθογώνιοι σχεδιασμοί και εφαρμογέςσεις
Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (2-6-1999)

 


1998


10. Καβουκλής Χρήστος
Φασματικές μέθοδοι στη μελέτη των εξισώσεων Maxwell σε τριδιάστατα διαστρωματωμένα μη διαταραγμένα μέσα
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (16-11-1998)

9. Παπαχριστόπουλος Δημήτριος
Γενικευμένα γραμμικά συστήματα
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (13-11-1998)

8. Παγιαυλάς Ιωάννης
Θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση ακουστικών κυμάτων
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (30-9-1998)

7. Σωτηρόπουλος Νικήτας
Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών και διακριτού μετασχηματισμού Fourier στην επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (23-6-1998)

6. Αντωνόπουλος Δημήτριος
Το σύστημα των εξισώσεων Boussinesq: Θεωρία και αριθμητική ανάλυση
Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (20-3-1998)

 


1997


5. Παπαδάκης Σταύρος
Μιγαδικές δέσμες συμμετρικών και αντισυμμετρικών πινάκων και εφαρμογές στη λύση γραμμικών συστημάτων
Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (10-9-1997)

4. Αθανασίου Χριστίνα
Επίλυση προβλημάτων συνοριακών τιμών με μεθόδους ολοκληρωτικών εξισώσεων
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (10-6-1997)

3. Καβαλλάρης Νικόλαος
Αντίστροφο ακουστικό πρόβλημα σκέδασης
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (7-2-1997)

 


1996


2. Κοντογεώργος Δημήτριος
Προβλήματα Συνοριακών τιμών για τις χρονικές αρμονικές εξισώσεις του Maxwell
Επιβλέπων: Ι. Στρατής (21-61996)

1. Καραγεώργου Αθηνά
Σκέδαση ακουστικών κυμάτων με αρμονική χρονική εξάρτηση
Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-5-1996)