ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES (4ND TALK)

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - Operator algebraic introduction to non-local games (4nd talk)

FridayNovember 27, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

TitleOperator algebraic introduction to non-local games (4th talk)


 

For Zoom meeting coordinates

and additional information see the seminar webpage

 

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html