ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - Η ΑΛΓΕΒΡΑ FOURIER - ΑΠΟ ΤΗΝ AMENABILITY ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ HAAGERUP ΚΑΙ KRAUS

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 Γ31

Ημερομηνία: Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
Ώρα: 15:00-17:00
Τόπος: Γ31
Oμιλητής:  Δ. Ανδρέου (ΕΚΠΑ)
Τίτλος: Η άλγεβρα Fourier - από την amenability στην προσεγγιστική ιδιότητα των Haagerup και Kraus
Περίληψη:Σύμφωνα με το θεώρημα του Leptin, μια τοπικά συμπαγής ομάδα G είναι amenable αν και μόνο αν η άλγεβρα Fourier A(G) δέχεται μια φραγμένη προσεγγιστική μονάδα. Ισοδύναμα, με βάση ένα θεώρημα του Ruan, κάθε πλήρως φραγμένη παραγώγιση της A(G) με τιμές σε ένα δυϊκό χώρο τελεστών είναι εσωτερική (operator amenability). Γενικεύοντας την κλάση των amenable ομάδων, λέμε ότι μια τοπικά συμπαγής ομάδα G ικανοποιεί την προσεγγιστική ιδιότητα (AP) των Haagerup και Kraus αν η A(G) περιέχει μια "ασθενή προσεγγιστική μονάδα", δηλαδή ένα δίκτυο που συγκλίνει στην σταθερή συνάρτηση 1 ως προς μια κατάλληλη ασθενή τοπολογία. Σκοπός της ομιλίας είναι να περιγράψουμε ένα αλγεβρικό χαρακτηρισμό των ομάδων με την προσεγγιστική ιδιότητα (AP) σε αναλογία με το θεώρημα του Ruan για amenable ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του σεμιναρίου sites.google.com/view/athfaoa/