ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - FAIR AND EFFICIENT RESOURCE ALLOCATION: THEORY AND APPLICATION

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 Γ22

Ημερομηνία: Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023
Ώρα: 15:00
Τόπος: Αίθουσα Γ22
Oμιλητής: Nikolaos Trichakis, MIT Sloan School of Management
Τίτλος: Fair and Efficient Resource Allocation: Theory and Application
Περίληψη: Scarce resources are often allocated using scoring rules. We will discuss two approaches to deriving optimal scoring rules that also account for fairness considerations. The first approach relies on integer optimization, as well as a scalable heuristic, backed by a performance guarantee. The second approach relies on a novel multi-objective optimization methodology that also leverages machine learning. Furthermore, we will discuss how we applied our methodology to help redesign the organ transplant allocation system in the U.S.