ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΑΜΜΑ

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Μαΐου 2024
Ώρα: 13:00
Τόπος: Αίθουσα Γ32 (13:00-14:00)
Oμιλητής:Νίκος Παπαδάτος (Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ)
Τίτλος: Αμερόληπτη εκτίμηση των παραμέτρων της κατανομής Γάμμα (Unbiased estimation of the parameters of Gamma distribution)
Περίληψη:  An open problem for the two-parameter Gamma distribution is whether there exist unbiased estimators (hence, UMVUE) for the shape parameter and/or the reciprocal scale parameter in the classical model of the two-parameter Gamma distribution, based on a random sample of size n. It is shown that such estimators exist iff the sample size n is at least 4, and they have finite variance iff n is at least 6. The form of the estimators is completely described.

Ιστότοπος Σεμιναρίου:http://users.uoa.gr/~strevezas/Seminar-Stat-OR/