ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΔΕ - QUANTITATIVE ANALYSIS OF PASSIVE INTERMODULATION AND SURFACE ROUGHNESS

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 WEBEX

Ημερομηνία:  Παρασκευη 17 Μαΐου 2024
Ώρα: 15:00
Τόπος: Webex
Oμιλητής: Professor Eric Stachura,(Kennesaw State University, USA)
Τίτλος: Quantitative Analysis of passive intermodulation and surface roughness.
Περίληψη: I will discuss a basic model of passive intermodulation (PIM). PIM occurs when multiple signals are active in a passive device that exhibits a nonlinear response. It is known that certain nonlinearities (e.g. the electro-thermal effect) which are fundamental to electromagnetic wave interaction with matter should be accounted for. In this talk, I will discuss existence and regularity of solutions to a simple model for PIM when the underlying domain is Lipschitz. This in particular includes a temperature dependent conductivity in Maxwell's equations, which themselves are coupled to a nonlinear heat equation. I will also discuss challenges related to a similar problem when the permittivity $\varepsilon$ depends on temperature. This is joint work with Niklas Wellander and Elena Cherkaev.

Στοιχεία Σύνδεσης Webex:https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4ea7cccb5cca567deb9833ea1aa15438
Meeting ID: 2786 374 6199
Passcode: 2Cr5tmRxzu4