ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΜΑΪΘ

Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019 Α32
Ο κ. Ιωάννης Σμάϊθ, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει την Διπλωματική του Εργασία με
τίτλο:

«Τυχαίες Σειρές Fourier»

την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Α32.

Η Τριμελής Επιτροπή

Δ. Γατζούρας
Α. Γιαννόπουλος (επιβλέπων)
Δ. Χελιώτης