ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στο http://survey.uoa.gr τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης όλων των μαθημάτων που έχουν δηλώσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Το σύστημα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα είναι ανοικτό από την Δευτέρα 29 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023.

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μαθημάτων.

Για να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια μπαίνετε στο http://survey.uoa.gr και επιλέγετε διαδοχικά: Μεταπτυχιακά à Σχολή Θετικών επιστημών à Τμήμα Μαθηματικών à Π.Μ.Σ. Μαθηματικών.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Τμήματος Μαθηματικών