ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

Σε συνέχεια των οδηγιών που απεστάλησαν για τις δια ζώσης ορκωμοσίες πτυχιούχων του Ιδρύματός μας και στο πλαίσιο μιας καλής πρακτικής, κατόπιν αιτημάτων των φοιτητών μας, αναφορικά με την εκφώνηση του όρκου στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων, παρακαλούμε εφεξής να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
Ως πάγια εθιμοτυπική πρακτική στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων του Ιδρύματός μας ορίζεται η εκφώνηση και των δύο όρκων (θρησκευτικού και πολιτικού), αλλά μόνο για την περίπτωση που κάποιοι εκ των ορκιζομένων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο.  Επισημαίνεται ότι, οι Γραμματείες θα πρέπει να το γνωρίζουν και να έχουν διευθετήσει το ζήτημα πριν από την ορκωμοσία.
Αναλυτικότερα:
α) Στην περίπτωση που ο πρωτεύσας του κλιμακίου ορκωμοσίας επιθυμεί τον θρησκευτικό όρκο, τον εκφωνεί και ο δεύτερος βαθμολογικά του ιδίου κλιμακίου που επιθυμεί τον πολιτικό όρκο -ή μπορεί να είναι ο τρίτος ή τέταρτος κατά βαθμολογική σειρά, κ.λπ.- εκφωνεί τον πολιτικό.
β) Στην περίπτωση που ο πρωτεύσας του κλιμακίου ορκωμοσίας επιθυμεί τον πολιτικό όρκο, τον εκφωνεί και ο δεύτερος βαθμολογικά, του ιδίου κλιμακίου, εκφωνεί τον θρησκευτικό.
γ) Στην περίπτωση των ορκιζομένων που επιθυμούν να ορκισθούν με πολιτικό όρκο και είναι πέραν του ενός, τον όρκο εκφωνεί - μετά την εκφώνηση του θρησκευτικού όρκου- αυτός που έχει τον υψηλότερο βαθμό από τη συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή των ορκιζομένων με πολιτικό όρκο.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας Ε.Κ.Π.Α.
 
Άννα Κυπριάδου