ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Για αιτήματα που αφορούν σε πιστοποιητικά σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες, καθώς και λοιπά γραπτά αιτήματα, παρακαλούμε να απευθύνεστε ΜΟΝΟ στο κεντρικό e-mail της Γραμματείας (secr@math.uoa.gr).

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν στο e-mail:

- Αίτηση συμπληρωμένη με όλα τα προσωπικά/φοιτητικά σας στοιχεία, υπογεγραμμένη σε μορφή word ή pdf (την οποία θα βρείτε στο μενού «Χρήσιμα Έντυπα» στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ή ακαδημαϊκής σας ταυτότηταςσε μορφή word ή pdf.

Αιτήματα αποφοίτων του Τμήματος που αφορούν στην έκδοση παπύρου (περγαμηνής) γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας papyrus.uoa.gr.
Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον τρόπο της νέας διαδικασίας έκδοσης περγαμηνής του ΕΚΠΑ.
Βασική προϋπόθεση είναι να έχει τελεστεί η ορκωμοσία σας και να έχει δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου στο πτυχίο σας.

Σημείωση: Αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν θα έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα απαντώνται.