ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία
Κωδικός θέσης: APP41188
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα/Ινστιτούτο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική Μαθηματικών

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/06/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 06/08/2024

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέσω συστήματος ΑΠΕΛΛΑ μεταβαίνοντας στον
σύνδεσμο: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/41188.