ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP41187
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα/Ινστιτούτο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/06/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 06/08/2024

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέσω συστήματος ΑΠΕΛΛΑ μεταβαίνοντας στον
σύνδεσμο: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/41187