ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για Εκλογές Διευθυντών Τομέων Τμήματος Μαθηματικών

Ορίζονται  οι εφορευτικές επιτροπές για την διεξαγωγή εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών για το ΑκαδημαΪκό Έτος 2019-20.

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών,

Καθηγητής Απόστολος Μπουρνέτας