ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023–2024

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023–2024

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023–2024
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ http://my-studies.uoa.gr
ΑΠΟ 11/5/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/5/2024

•    Οι εισακτέοι φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά επιλέγουν μαθήματα από το νέο «Πρόγραμμα Σπουδών από 2020 έως 2030».
•    Οι εισακτέοι φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 επιλέγουν μαθήματα από το  «Πρόγραμμα Σπουδών από 1970 έως 2019».
•    Οι φοιτητές που δικαιούνται συγγράμματα από τον Εύδοξο, πρέπει πρώτα να δηλώσουν στο my-studies.uoa.gr τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και κατόπιν να δηλώσουν τα αντίστοιχα συγγράμματα στην εφαρμογή www.eudoxus.gr
•    Ο επιτρεπόμενος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών είναι ο ακόλουθος:
1ο εξάμηνο, μέχρι 6 μαθήματα
2ο & 3ο εξάμηνο, μέχρι 7 μαθήματα
4ο & 5ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα
6ο & 7ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα
8ο εξάμηνο, μέχρι 9 μαθήματα
> = 9ο εξάμηνο, μέχρι 12 μαθήματα (Εαρινά ή/και Χειμερινά)
* Για τους φοιτητές που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2023-2024, ο επιτρεπόμενος αριθμός δήλωσης μαθημάτων μειώνεται κατά το ήμισυ.
* Επίσης μαζί με την εξεταστική εαρινού εξαμήνου θα δοθεί και η Πτυχιακή Εξεταστική, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 65, Παράγραφος 3, του Ν. 4957/2022, έπειτα από σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμά της.
  Η Πτυχιακή Εξεταστική αφορά Aποκλειστικά και Mόνο τους φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο φοίτησης και άνω. Η δήλωση θα μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, τα οποία όμως, στο σύνολο τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 12.
•     Τα μαθήματα που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, δηλώνονται με προσοχή στην κατεύθυνση που οι φοιτητές επιθυμούν για την απόκτηση πτυχίου.  
•     Τα μαθήματα των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών, προσμετρούνται στο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό μαθημάτων, αλλά ΔΕΝ δηλώνονται ηλεκτρονικά. Τα μαθήματα αυτά θα καταχωριστούν στη δήλωση μαθημάτων από τη Γραμματεία βάσει της κατάστασης επιλεγέντων φοιτητών που έχει κατατεθεί από την αρμόδια επιτροπή.
•    Οι φοιτητές του θεσμού των ετών (εγγεγραμμένοι πριν το έτος 1983) αποστέλλουν τη δήλωση μαθημάτων στην ίδια προθεσμία στο email της Γραμματείας του Τμήματος secr@math.uoa.gr με θέμα: «Δήλωση μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024 (ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ)». Οι εν λόγω φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, ως επί πτυχίω φοιτητές, να δηλώσουν μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, τα οποία όμως στο σύνολο τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 12.
•     Η δήλωση μαθημάτων και ο έλεγχος της ορθής ηλεκτρονικής καταχώρισής τους γίνεται υπ’ ευθύνη των φοιτητών σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

•     Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Με τη λήξη της προθεσμίας, η Γραμματεία θα λάβει υπόψη της μόνο την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της. Κάθε φορά  που εισέρχεστε στο σύστημα για να ελέγξετε ή να τροποποιήσετε τη δήλωσή σας αυτή ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Γι’ αυτό θα πρέπει κάθε φορά να ξανακάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ.

•    Η δήλωση θα είναι διαθέσιμη στο my-studies META τη λήξη της προθεσμίας και την οριστικοποίηση των δηλώσεων από τη Γραμματεία, οπότε και θα μπορείτε να τη δείτε στο μενού «Ιστορικό Δηλώσεων».

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ θα υπάρξει καμία παράταση στην περίοδο των δηλώσεων.

 

Αθήνα, 10/5/2024


Από την Γραμματεία
του Τμήματος Μαθηματικών