ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΑΠΟ 22/05/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/06/2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΠΟ 22/05/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/06/2023

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα, στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Ιδρύματος στην διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα
 • 14. Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων
 • Συνημμένα αρχεία:
 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος προέλευσης
 2. Οδηγός Σπουδών του Τμήματος προέλευσης (απόσπασμα περιεχομένου μαθημάτων)
 3. Πίνακας αντιστοίχισης μαθημάτων (συνημμένο έντυπο)
 • Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης αναγνώρισης μαθημάτων

1. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και ο υποψήφιος δεν μπορεί να επανέλθει. Για τον σκοπό αυτό, ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα κατά την αίτησή του ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων στο παρελθόν, ούτε θα υποβάλει άλλη αίτηση αναγνώρισης στο Τμήμα μας.

2. Το συνημμένο έντυπο αντιστοίχισης μαθημάτων συμπληρώνεται πλήρως με τα μαθήματα προς αναγνώριση.

3. Για κάθε μάθημα προς αναγνώριση υποβάλλεται η ύλη του μαθήματος:

 1. Από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος προέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους που διδάχθηκε το μάθημα, ή
 2. Με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Προέλευσης, η οποία αφορά επίσης το Ακαδημαϊκό Έτος που διδάχθηκε το μάθημα.

 

4. Σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (24.4.2012 και 8.4.2014), για κάθε υποψήφιο μπορούν να αναγνωριστούν έως εννέα (9) μαθήματα. Τα μόνα υποχρεωτικά μαθήματα που μπορούν να περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών είναι:

  • Για τους εισακτέους στο Τμήμα με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν.
  • Για τους υπόλοιπους, το πολύ μέχρι τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα.

 

Συνεπώς, τα αιτούμενα προς αναγνώριση μαθήματα θα πρέπει να αναγράφονται στο έντυπο με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

5. Δύο ή περισσότερα μαθήματα του Τμήματος Προέλευσης μπορούν να αντιστοιχηθούν με ένα MONO μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, αλλά κατά κανένα τρόπο ένα μάθημα του Τμήματος Προέλευσης δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με περισσότερα του ενός μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.