ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι επιλεγέντες/επιλεγείσες φοιτητές/φοιτήτριες θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του Ιδρύματος, μέσω αποστολής email τις επόμενες ημέρες.

Παρακαλούνται να ελέγχουν συχνά το email τους (τόσο τον φάκελο των εισερχόμενων μηνυμάτων όσο και τα spam/junk).

Συγκεντρωτικός Πίνακας - Erasmus+ 2024-2025.xls

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ

 http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html.