ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 342. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 του μαθηματος "342. Επιχειρησιακή Έρευνα:Μαθηματικός Προγραμματισμός" θα αλλάξει ώρα.

Συγκεκριμένα, θα γίνει στις 13.00-15.00 αντί για τις 12.00-14.00 που ήταν προγραμματισμένη. Η ημέρα εξέτασης, 21 Σεπτεμβρίου 2023, παραμένει η ίδια.