ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-24

Στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να παρακολουθούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Το Τ.Π.Τ. μπορεί να δεχθεί κάθε χρόνο ένα μικρό αριθμό φοιτητών του Τ.Μ. (το πολύ 10 ανά μάθημα), που έχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις, για να παρακολουθούν τα εξής μαθήματα του Τ.Π.Τ.:

Μάθημα 1. Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Κ18)
Μάθημα 2. Σήματα και Συστήματα (Κ11)
Μάθημα 3. Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (Κ32)
Μάθημα 4. Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΣ02)
Μάθημα 5. Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (ΘΠ01)
Μάθημα 6. Μεταγλωττιστές (Κ31)
Μάθημα 7. Γραφικά ΙΙ (ΘΠ07)
Μάθημα 8. Υπολογιστική Γεωμετρία (ΘΠ11)

2. Έχει δημιουργηθεί στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών η κατηγορία μαθημάτων με τον τίτλο “Μαθήματα Άλλων Τμημάτων”, στην οποία εντάσσονται σε πρώτο στάδιο τα παραπάνω οκτώ μαθήματα του Τ.Π.Τ. Μετά την εισαγωγή αυτής της κατηγορίας μαθημάτων, οι φοιτητές του Τ.Μ. μπορούν να αντικαθιστούν το πολύ τρία από τα μαθήματα επιλογής (ΚΕΜ ή ΚΘΜ) καθώς και τα μαθήματα της κατηγορίας Ελευθέρων Μαθημάτων από μαθήματα της κατηγορίας “Μαθήματα Άλλων Τμημάτων”.

3. Τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Π.Τ. μπορούν να αντικαταστήσουν μαθήματα επιλογής της Ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τ.Μ. των ομάδων Α και Β.  Συγκεκριμένα, η αντιστοιχία είναι η εξής: Τα μαθήματα του καταλόγου της παραγράφου 1 υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 4, 7 εντάσσονται στην ομάδα Α, ενώ τα μαθήματα υπ’ αριθμ. 4, 5, 6, 8 στην ομάδα Β.

4. Η επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθούν τα μαθήματα του Τ.Π.Τ. θα γίνεται από το Τ.Μ. με βάση τη βαθμολογία τους σε τέσσερα (4) μαθήματα της επιλογής τους από τα μαθήματα της Ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τ.Μ., εφ’ όσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα απαραίτητα προαπαιτούμενα μαθήματα, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους αριθμητικούς περιορισμούς ανά μάθημα που θα  θέσει το Τ.Π.Τ.

Συγκεκριμένα, τα προαπαιτούμενα μαθήματα ορίζονται ως εξής: (Τα μαθήματα αυτά είναι του Τ.Μ. πλήν του προαπαιτουμένου για το μάθημα 3)

Για το μάθημα 1: Πληροφορική Ι και ΙΙ, Δομές Δεδομένων
Για το μάθημα 2: Πληροφορική ή Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgu
Για το μάθημα 3: Σήματα και Συστήματα (το μάθημα 2 του Τ.Π.Τ.)
Για το μάθημα 4: Πληροφορική Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων
Για το μάθημα 5: Πληροφορική Ι και ΙΙ
Για το μάθημα 6: Πληροφορική Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων
Για το μάθημα 7: Πληροφορική Ι και ΙΙ, Γραφικά με Η/Υ
Για το μάθημα 8: Δομές Δεδομένων, Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων.

(Η υποχρέωση επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένου προαπαιτουμένου μαθήματος μπορεί να αρθεί, αν το συγκεκριμένο μάθημα δεν έχει διδαχθεί την τελευταία διετία).

Κατά το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2023-2024, το Τ.Π.Τ. προσφέρει τα μαθήματα

Μάθημα 6. Μεταγλωττιστές (Κ31)
Μάθημα 8. Υπολογιστική Γεωμετρία (ΘΠ11)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαθηματικών να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024  στις 12:00 στο  https://forms.gle/XKToQr72mSkukB488   όπου πρέπει:

α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Π.Τ. ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν,
β. να δηλώσουν το πολύ 4 μαθήματα που έχουν περάσει από την λίστα μαθημάτων της ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών (με βάση την βαθμολογία τους σε αυτά θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους),

γ. να επισυνάψουν πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή σχετικές βεβαιώσεις των διδασκόντων ότι πέρασαν μαθήματα που τυχόν δεν έχουν γραφτεί ακόμα στο πιστοποιητικό σπουδών.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στο νο. 4 παραπάνω, από αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.

Από το Τμήμα Μαθηματικών