ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

Στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να παρακολουθούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) του ΕΚΠΑ,

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του Α.Ε. 2022-2023, το Τ.Π.Τ. προσφέρει τα μαθήματα:

  1. Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Κ18)
  2. Σήματα και Συστήματα (Κ11)
  3. Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (Κ32)
  4. Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΣ02)
  5. Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (ΘΠ01)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαθηματικών να υποβάλουν σχετική να υποβάλουν σχετική αίτηση ηλ. ταχυδρομείο στην κ. Τσίγκα στην ηλ. διεύθυνση: ntsiga@math.uoa.gr, μέχρι και την Τετάρτη 12/10/2022, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Π.Τ. ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν,
β. να δηλώσουν το πολύ 4 μαθήματα που έχουν περάσει από την λίστα μαθημάτων της ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών (με βάση την βαθμολογία τους σε αυτά θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους),
γ. να επισυνάψουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία ή σχετικές βεβαιώσεις των διδασκόντων ότι πέρασαν μαθήματα που τυχόν δεν έχουν γραφτεί ακόμα στο πιστοποιητικό σπουδών.
Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στο νο. 4 παραπάνω, από αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.

 

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης