Menu

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας


Ευαγγέλου Χαράλαμπος
Προβλήματα θεωρίας αναλλοιώτων αλγεβρικών ομάδων
(Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας)

Ζαχαρόπουλος Γεώργιος
Γεωμετρικές ροές G2 δομών
(Επιβλέπων: Π. Γιαννιώτης)

Καλαμπόγια-Ευαγγελινού Αικατερίνη
Θέματα Αλγεβρικής Συνδυαστικής
(Επιβλέπων: Χ. Α. Αθανασιάδης)

Καπερώνης Ηλίας 
Ομολογική Άλγεβρα Gorenstein
(Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ)

Καρακικές Μιλτιάδης
Επί των παραγόμενων κατηγοριών των συναφών δραγμάτων
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Κατσιμπράκης Γεώργιος
Δράσεις ομάδων επί αλγεβρικών καμπυλών
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Μανούσου Κωστάντια
Δράσεις ομάδων αυτομορφισμών αλγεβρικών καμπυλών σε πολυωνυμικούς δακτυλίους
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Μετζάκη Μαρία
Προβλήματα στη Συνομολογική Θεωρία Αναπαραστάσεων της GL(n)
(Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας)

Παπαβασιλείου Ιωάννης
Αυτομορφισμοί Ελευθέρων Γινομένων
(Επιβλέπων: Μ. Συκιώτης)

Τερεζάκης Αλέξιος
Θεωρία παραμορφώσεων αλγεβρικών καμπυλών με αυτομορφισμούς
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Χατζησταυρίδης Κωνσταντίνος
Ομολογικές και ομοτοπικές ιδιότητες των επίπεδων προτύπων
(Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ)

Χρήστου Παναγιώτης
Topological aspects of singular foliations
(Επιβλέπων: Ι. Ανδρουλιδάκης)

 


Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών


Αρκούδης Ιωάννης 
Η μέθοδος των θεμελιωδών λύσεων σε ευθέα και αντίστροφα προβλήματα σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα μέσα
(Επιβλέπουσα Ε. Κόττα-Αθανασιάδου)

Ζώη Στεφανία-Μαρία
Mathematical Theory of Thermoelasticity
(Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου)

Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος
Τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης γινομένου με πολυώνυμα Chebyshev
(Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης)

Σαριδάκη Λήδα
Αριθμητικές μέθοδοι για εσωτερικά κύματα βαρύτητας
(Επιβλέπων: Β. Δουγαλής)

 


Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης


Μπρανίκας Παναγιώτης-Χρήστος
Εκτιμήσεις πυρήνων θερμότητας για ελλειπτικούς διαφορικούς τελεστές ανώτερης τάξης
(Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης)

Πάσιου Νιόβη-Παρασκευή
Απεικονίσεις του Λειτουργικού Εγκεφάλου σε Ελλειψοειδή Προτυποποίηση
(Επιβλέπων: Ι. Στρατής)

Πασχάλης Μιλτιάδης
Οι ανισότητες Hardy σε μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες
(Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης)

Πάφης Μηνάς
Πιθανότητες σε Μεγάλες Διαστάσεις
(Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος)

Χατζηαφράτης Ανδρέας
Περί της Ενοποιημένης Μεθόδου Μετασχηματισμού και Προβλήματα Συνοριακών/Αρχικών Τιμών επί της Ημιευθείας
(Επιβλέπων: Σ. Καμβύσης)

Χατζηνικολάου Αλέξανδρος
Θέματα Θεωρίας Χώρων Τελεστών και εφαρμογές στην Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας
(Επιβλέπων: Α. Κατάβολος)

 


Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας


Κορδαλής Λεωνίδας
Επεκτάσεις ημιμαρκοβιανών αλυσίδων, στατιστική μοντελοποίηση και εφαρμογές
(Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας)

Λούβαρης Μιχαήλ
Ιδιάζουσες τιμές τυχαίων τριγωνικών πινάκων με στοιχεία από ευσταθείς κατανομές
(Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης)

Οικονομίδης Ιωάννης
Στατιστικές τεχνικές παρακολούθησης και πρόβλεψης σταδίων ανάπτυξης φυτοκαλλιεργειών με χρήση τηλεσκοπικών δεδομένων
(Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας)

Πασιούρας Αλέξανδρος
Στατιστικές Μέθοδοι, Αντίστροφα Προβλήματα και Θεωρία Προσεγγίσεων
(Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας)

 


Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών


Αντωνόπουλος Ματθαίος
Διαισθητικές αντιλήψεις μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την έννοια του απείρου
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Βλάχος Ιωάννης
Μελέτη του ρόλου της έννοιας του συνόλου στη μαθηματική εκπαίδευση
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Βρούτσης Νικόλαος
Μελέτη της νοηματοδότησης μαθηματικών εννοιών από μαθητές Λυκείου μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες του χώρου εργασίας
(Επιβλέπων: Γ. Ψυχάρης)

Γεωργακοπούλου Βασιλική
Η προέλευση της Aρχής του Ευδόξου (Ορισμός V.4) και η χρήση της στις αποδείξεις των Προτάσεων V.8 και X.1 και στα Βιβλία V,VI και XII των Στοιχείων του Ευκλείδη
(Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη)

Δίκαρου Αγγελική
Πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά: Πηγές, εργαλεία και δράσεις
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Ελθίνι Ναϊρούζ
Ο Λογικός Πλουραλισμός στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών του 20ου αιώνα και η a priori δικαιολόγηση των λογικών αρχών θεμελίωσης
(Επιβλέπουσα: Δ. Χριστοπούλου)

Ζούπα Αγγελική
Studying students’ algebraic generalization through the use of manipulatives and digital tools
(Επιβλέπων: Γ. Ψυχάρης)

Καλησπέρη Δήμητρα
Σχέση της πλατωνικής φιλοσοφίας, ιδιαίτερα του πλατωνικού διαλόγου "Τιμαίος" με τα Μαθηματικά
(Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη)

Κανταρίδου Φωτεινή
Σχήματα και Διαγράμματα: Ο ρόλος τους στη Διαμόρφωση Γεωμετρικών Θεωριών
(Επιβλέπων: Δ. Λάππας)

Καφετζόπουλος Γεώργιος-Ιγνάτιος
Η νοηματοδότηση της συνάρτησης ως συμμεταβολής κατά τη μοντελοποίηση ρεαλιστικών προβλημάτων με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας» σε «Η νοηματοδότηση της συνάρτησης ως συμμεταβολής μέσω δραστηριοτήτων μοντελοποίησης με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας
(Επιβλέπων: Γ. Ψυχάρης)

Κοτσαλίδης Φώτιος
Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι μάθησης στην τάξη των μαθηματικών κατά την επίλυση προβλήματος
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Κούρτη Στυλιανή-Κυριακή
Συναισθηματικές διαστάσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Επιβλέπουσα: Δ. Πόταρη)

Μαυρομμάτης Γεώργιος
Η μελέτη της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και του περιεχομένου της γνώσης που παράγουν
(Επιβλέπουσα: Δ. Πόταρη)

Μπαμπίλη Αμαλία-Χριστίνα
Μελέτη της μετάβασης από το Λύκειο στις σπουδές σε ένα Τμήμα Μαθηματικών
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Παλαμιώτη Νικολέττα
Η διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού στο Πανεπιστήμιο και η συγκρότηση μαθηματικού νοήματος από τους φοιτητές
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Πέττας Νικόλαος-Μάρκος
H a posteriori ολιστική αντίληψη του μαθηματικού αντικειμένου στο Νατουραλισμό του W.V. Quine
(Επιβλέπουσα: Δ. Χριστοπούλου)

Πισιμίση Αγγελική
Η διδακτική ενσωμάτωση της Αρχής της συμβατής περάτωσης του απείρου
(Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη)

Πούλου-Βασιλοπούλου Μαρία
Εκπαιδευτική συμπερίληψη στα Μαθηματικά. Η περίπτωση μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Πρωτοπαπάς Δημήτριος
Ανακατασκευή της προ-Ευδόξειας θεωρίας λόγων μεγεθών με βάση την ίση ανθυφαίρεση
(Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης)

Σούραλης Χρήστος
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και διδακτικές πρακτικές: Η ενσωμάτωση πρακτικών μοντελοποίησης και επίλυσης προβλήματος στη διδασκαλία της Άλγεβρας
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Χούτου Χρυσούλα
Η μαθηματική πρακτική στον χώρο των Πλαστικών Τεχνών και η σύνδεσή της με τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών
(Επιβλέπουσα: Δ. Πόταρη)