Menu

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας


Ευαγγέλου Χαράλαμπος
Προβλήματα θεωρίας αναλλοιώτων αλγεβρικών ομάδων
(Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας)

Ζαχαρόπουλος Γεώργιος
Γεωμετρικές ροές G2 δομών
(Επιβλέπων: Π. Γιαννιώτης)

Καλαμπόγια-Ευαγγελινού Αικατερίνη
Θέματα Αλγεβρικής Συνδυαστικής
(Επιβλέπων: Χ. Α. Αθανασιάδης)

Καπερώνης Ηλίας 
Ομολογική Άλγεβρα Gorenstein
(Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ)

Καρακικές Μιλτιάδης
Επί των παραγόμενων κατηγοριών των συναφών δραγμάτων
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Κατσιμπράκης Γεώργιος
Δράσεις ομάδων επί αλγεβρικών καμπυλών
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Μανούσου Κωστάντια
Δράσεις ομάδων αυτομορφισμών αλγεβρικών καμπυλών σε πολυωνυμικούς δακτυλίους
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Μετζάκη Μαρία
Προβλήματα στη Συνομολογική Θεωρία Αναπαραστάσεων της GL(n)
(Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας)

Παπαβασιλείου Ιωάννης
Αυτομορφισμοί Ελευθέρων Γινομένων
(Επιβλέπων: Μ. Συκιώτης)

Τερεζάκης Αλέξιος
Θεωρία παραμορφώσεων αλγεβρικών καμπυλών με αυτομορφισμούς
(Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης)

Χατζησταυρίδης Κωνσταντίνος
Ομολογικές και ομοτοπικές ιδιότητες των επίπεδων προτύπων
(Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ)

Χρήστου Παναγιώτης
Topological aspects of singular foliations
(Επιβλέπων: Ι. Ανδρουλιδάκης)

 


Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών


Αρκούδης Ιωάννης 
Η μέθοδος των θεμελιωδών λύσεων σε ευθέα και αντίστροφα προβλήματα σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα μέσα
(Επιβλέπουσα Ε. Κόττα-Αθανασιάδου)

Ζώη Στεφανία-Μαρία
Mathematical Theory of Thermoelasticity
(Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου)

Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος
Τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης γινομένου με πολυώνυμα Chebyshev
(Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης)

Σαριδάκη Λήδα
Αριθμητικές μέθοδοι για εσωτερικά κύματα βαρύτητας
(Επιβλέπων: Β. Δουγαλής)

 


Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης


Μπρανίκας Παναγιώτης-Χρήστος
Εκτιμήσεις πυρήνων θερμότητας για ελλειπτικούς διαφορικούς τελεστές ανώτερης τάξης
(Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης)

Πάσιου Νιόβη-Παρασκευή
Απεικονίσεις του Λειτουργικού Εγκεφάλου σε Ελλειψοειδή Προτυποποίηση
(Επιβλέπων: Ι. Στρατής)

Πασχάλης Μιλτιάδης
Οι ανισότητες Hardy σε μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες
(Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης)

Πάφης Μηνάς
Πιθανότητες σε Μεγάλες Διαστάσεις
(Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος)

Χατζηαφράτης Ανδρέας
Περί της Ενοποιημένης Μεθόδου Μετασχηματισμού και Προβλήματα Συνοριακών/Αρχικών Τιμών επί της Ημιευθείας
(Επιβλέπων: Σ. Καμβύσης)

Χατζηνικολάου Αλέξανδρος
Θέματα Θεωρίας Χώρων Τελεστών και εφαρμογές στην Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας
(Επιβλέπων: Α. Κατάβολος)

 


Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας


Κορδαλής Λεωνίδας
Επεκτάσεις ημιμαρκοβιανών αλυσίδων, στατιστική μοντελοποίηση και εφαρμογές
(Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας)

Λούβαρης Μιχαήλ
Ιδιάζουσες τιμές τυχαίων τριγωνικών πινάκων με στοιχεία από ευσταθείς κατανομές
(Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης)

Οικονομίδης Ιωάννης
Στατιστικές τεχνικές παρακολούθησης και πρόβλεψης σταδίων ανάπτυξης φυτοκαλλιεργειών με χρήση τηλεσκοπικών δεδομένων
(Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας)

Πασιούρας Αλέξανδρος
Στατιστικές Μέθοδοι, Αντίστροφα Προβλήματα και Θεωρία Προσεγγίσεων
(Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας)

 


Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών


Αντωνόπουλος Ματθαίος
Διαισθητικές αντιλήψεις μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την έννοια του απείρου
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Βλάχος Ιωάννης
Μελέτη του ρόλου της έννοιας του συνόλου στη μαθηματική εκπαίδευση
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Βρούτσης Νικόλαος
Μελέτη της νοηματοδότησης μαθηματικών εννοιών από μαθητές Λυκείου μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες του χώρου εργασίας
(Επιβλέπων: Γ. Ψυχάρης)

Γεωργακοπούλου Βασιλική
Η προέλευση της Aρχής του Ευδόξου (Ορισμός V.4) και η χρήση της στις αποδείξεις των Προτάσεων V.8 και X.1 και στα Βιβλία V,VI και XII των Στοιχείων του Ευκλείδη
(Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη)

Δίκαρου Αγγελική
Πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά: Πηγές, εργαλεία και δράσεις
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Ελθίνι Ναϊρούζ
Ο Λογικός Πλουραλισμός στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών του 20ου αιώνα και η a priori δικαιολόγηση των λογικών αρχών θεμελίωσης
(Επιβλέπουσα: Δ. Χριστοπούλου)

Ζούπα Αγγελική
Διαδικασίες μαθηματικοποίησης ρεαλιστικών προβλημάτων από μαθητές γυμνασίου με χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας
(Επιβλέπων: Γ. Ψυχάρης)

Καλησπέρη Δήμητρα
Σχέση της πλατωνικής φιλοσοφίας, ιδιαίτερα του πλατωνικού διαλόγου "Τιμαίος" με τα Μαθηματικά
(Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη)

Κανταρίδου Φωτεινή
Σχήματα και Διαγράμματα: Ο ρόλος τους στη Διαμόρφωση Γεωμετρικών Θεωριών
(Επιβλέπων: Δ. Λάππας)

Καφετζόπουλος Γεώργιος-Ιγνάτιος
Η νοηματοδότηση της συνάρτησης ως συμμεταβολής κατά τη μοντελοποίηση ρεαλιστικών προβλημάτων με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας
(Επιβλέπων: Γ. Ψυχάρης)

Κοτσαλίδης Φώτιος
Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι μάθησης στην τάξη των μαθηματικών κατά την επίλυση προβλήματος
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Κούρτη Στυλιανή-Κυριακή
Συναισθηματικές διαστάσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Επιβλέπουσα: Δ. Πόταρη)

Μαυρομμάτης Γεώργιος
Η μελέτη της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και του περιεχομένου της γνώσης που παράγουν
(Επιβλέπουσα: Δ. Πόταρη)

Μπαμπίλη Αμαλία-Χριστίνα
Μελέτη της μετάβασης από το Λύκειο στις σπουδές σε ένα Τμήμα Μαθηματικών
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Μπρόκου Μαρίνα
Η εξίσωση Pell στα Ελληνικά και Ινδικά Μαθηματικά και η σχέση με το βιβλίο Χ των Στοιχείων του Ευκλείδη
(Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη)

Παλαμιώτη Νικολέττα
Η διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού στο Πανεπιστήμιο και η συγκρότηση μαθηματικού νοήματος από τους φοιτητές
(Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης)

Πέττας Νικόλαος-Μάρκος
H a posteriori ολιστική αντίληψη του μαθηματικού αντικειμένου στο Νατουραλισμό του W.V. Quine
(Επιβλέπουσα: Δ. Χριστοπούλου)

Πισιμίση Αγγελική
Η διδακτική ενσωμάτωση της Αρχής της συμβατής περάτωσης του απείρου
(Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη)

Πούλου-Βασιλοπούλου Μαρία
Εκπαιδευτική συμπερίληψη στα Μαθηματικά. Η περίπτωση μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Πρωτοπαπάς Δημήτριος
Ανακατασκευή της προ-Ευδόξειας θεωρίας λόγων μεγεθών με βάση την ίση ανθυφαίρεση
(Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης)

Σούραλης Χρήστος
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και διδακτικές πρακτικές: Η ενσωμάτωση πρακτικών μοντελοποίησης και επίλυσης προβλήματος στη διδασκαλία της Άλγεβρας
(Επιβλέπουσα: Χ. Τριανταφύλλου)

Χούτου Χρυσούλα
Η μαθηματική πρακτική στον χώρο των Πλαστικών Τεχνών και η σύνδεσή της με τη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών
(Επιβλέπουσα: Δ. Πόταρη)