Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


20232022


20212020201920182017


 


20162015


 


2014


 


2013


 


2012


 • Δάσιος Ιωάννης
  Μελέτη Ιδιαζόντων Γραμμικών Συστημάτων Διακριτού Χρόνου και Εφαρμογές
  Επιβλέπων: Γ. Καλογερόπουλος
   
 • Δήμου Σπυρίδων
  Η ιδιότητα της μη –ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη
  Επιβλέπων: Α. Οικονόμου
 • Ψάλτης Προκόπιος
  Γεωμετρικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αναπαραστάσεων
  Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου

 


2011


 • Κατζουράκης Νικόλαος
  Μη Γραμμικά Συστήματα Ελλειπτικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
  Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος
 • Γερανιός Χαράλαμπος
  Προβλήματα στην Modular Θεωρία Αναπαραστάσεων και Θεωρία Αναλλοίωτων
  Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας
 • Τσακανίκας Ιωάννης
  Phantom Maps στην Θεωρία Ομοτοπίας
  Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ
 • Κακαριάδης Ευγένιος
  Χώροι Τελεστών και Αλγεβρες Τελεστών
  Επιβλέπων: Α. Κατάβολος
 • Καμπούκος Κυριάκος
  Τοπολογικές Ιδιότητες Χώρων Banach
  Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης
 • Κοσπεντάρης Γεώργιος
  Οι Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Οπτικο-Χωρικής Σκέψης και Γεωμετρικής Γνώσης
  Επιβλέπων: Π. Σπύρου
   
 • Μαστορίδης Ελευθέριος
  Οριο και Συνέχεια: Γνώσεις Διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση
  Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης
 • Στράντζαλος Αθανάσιος
  Συμβολή στη Μελέτη των Γεωμετρικών μετασχηματισμών από Ιστορική, Διδακτική και Μαθηματική Αποψη
  Επιβλέπων: Δ. Λάππας

 


2010


 


2009


 


2008


 • Αφένδρας Γεώργιος
  Φράγματα διασποράς συναρτήσει παραγώγων/διαφορών ανωτέρας τάξεως
  Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος
 • Παπαχριστόπουλος Δημήτριος
  Ανάλυση Ευρωστίας και Εφαρμογές της στον Έλεγχο Συστημάτων
  Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος

 


2007


 


2006


 


2005


 


2004


 


2003


 


2002


 


2001


 • Κανελλόπουλος Βασίλειος
  Χαρακτηρισμοί κυρτότητας σε χώρους Banach και μελέτη συγκλινουσών ακολουθιών συνεχών συναρτήσεων
  Επιβλέπων: Σ. Αργυρός
 • Πιπερίγκου Βιολέττα
  Μοντέλα Πολυμεταβλητών Κατανομών
  Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου

 


2000


 • Συκιώτης Μιχαήλ
  Σταθερά σημεία αυτομορφισμών ομάδων
  Επιβλέπων: Ε. Ράπτης

 


1999


 • Σταμάτη Έντμοντ
  Baire-1 τελεστές και ισχυρή Κ-αναλυτικότητα στη θεωρία χώρων Banach
  Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης
 • Φελουζής Ευάγγελος
  Χώροι πηλίκα κληρονομικά αδιάσπαστων χώρων Banach
  Επιβλέπων: Σ. Αργυρός

 


1998


 • Σαγιάς Γεώργιος
  Η χώρα του Πλάτωνος και ο τόπος του Αριστοτέλους - Μία συγκριτική αποτίμηση
  Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

 


1997


 • Μαυρογιάννης Νικόλαος
  Γενικευμένες Κυρτότητες και Δίσκοι
  Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

 


1996


 • Ανδρεάδης Θεόδωρος
  Λύση της θ--εξίσωσης με συμπαγείς φορείς
  Επιβλέπων: Τ. Χατζηαφράτης

 


1995


 • Γαλάνης Γεώργιος
  Διαφορική Γεωμετρία των Προβολικών Ορίων Νηματικών Δεσμών
  Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου
   
 • Χατζηγεωργίου Ροδιά
  Φασματική Συμμετρία Τοπολογικών Αλγεβρών
  Επιβλέπων: Α. Μάλλιος
 • Τσάπελας Θεοδόσιος
  Συστήματα Αξιοπιστίας και Συναφή Συνδυαστικά Προβλήματα
  Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης

 


1994


 • Κόττα-Αθανασιάδου Ευαγγελία
  Επί του προβλήματος Cauchy για διαφορικές εξισώσεις με άπειρη υστέρηση σε χώρους Banach
  Επιβλέπων: Π. Παυλάκος
 • Κυριακούλη Περσεφόνη
  Χώροι Namioka, Baire-1 συναρτήσεις, συνδυαστικές αρχές τύπου Ramsey και εφρμογές τους στη θεωρία χώρων Banach
  Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης
 • Δαυίδ Αικατερίνη
  Μίξεις διδιάστατων Poisson και διωνυμικών κατανομών
  Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου

 


1993


 • Παπαδόπουλος Γεώργιος
  Η αξιοπιστία των συνεχόμενων-k-από-τα-n:F συστημάτων και συναφή θέματα
  Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης
 • Παπαδάτος Νικόλαος
  Συμβολή στη θεωρία διατεταγμένων δειγμάτων και στην προσέγγιση κατανομών
  Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου
 • Κυτάγιας Δημήτριος
  Αλγόριθμος υπολογισμού αναγώγων σχέσεων Plucker και εφαρμογές του σε προβλήματα ανάδρασης κανονικών και ιδιαζόντων συστημάτων ελέγχου
  Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος
 • Μανούσος Αντώνιος
  Συμβολή στη μελέτη D-ευσταθών δράσεων
  Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος
 • Παπαδάκης Εμμανουήλ
  Μη αυτοσυζυγείς άλγεβρες τελεστών σε χώρους Hilbert
  Επιβλέπων: Α. Κατάβολος

 


1992


 • Τσιγγέλης Μιχαήλ
  Συμβολή στη μελέτη δομής των Διατεταγμένων Ημιομάδων
  Επιβλέπουσα: Ν. Κεχαγιοπούλου

 


1991


 • Σφακιανάκης Μιχαήλ
  Αξιοπιστία των k-από-r συνεχόμενα-από-n:F συστημάτων
  Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης
 • Κατσούλης Ηλίας
  Ημιαπλότητα και τριγωνική ολοκλήρωση σε άλγεβρες τελεστών
  Επιβλέπων: Α. Κατάβολος
 • Χριστιανίδης Ιωάννης
  Γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις στην Ελληνική λογιστική παράδοση
  Επιβλέπουσα: Μ. Παπαθανασίου
 • Γρίσπος Ευάγγελος
  Μελέτη γενικευμένων γραμμικών διαφορικών συστημάτων με τη βοήθεια της θεωρίας δέσμης πινάκων
  Επιβλέπων: Λ. Τσίτσας
 • Χαραλαμπίδου Μαρίνα
  Συμπληρούμενες τοπολογικές άλγεβρες - Θεωρία Ambrose
  Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

 


1990


 • Δερμιτζάκης Γεώργιος
  Περί του μέτρου των πολυωνύμων - Σπουδή ωρισμένων συναρτήσεων ιδίως ως προς τα ανώμαλα σημεία αυτών
  Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός
 • Σταυρινός Παναγιώτης
  Έννοιες Κυρτότητος και Καμπυλότητος τοπικά κυρτού τύπου - Χώρος Καμπυλών, Εμβαδικές μετρικές, μετρική του Finsler σε διαφορίσιμη υπερεπιφάνεια
  Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός
 • Κρικέλης Πέτρος
  Γενική έννοια απόλυτης τιμής - Προβληματισμοί
  Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

 


1989


 • Πετρέσκου Θεόδωρος
  D-Ευσταθή Δυνάμικά Συστήματα σε 2-Πολλαπλότητες
  Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος
 • Λάππας Διονύσιος
  Δράσεις συνεκτικών αβελιανών ομάδων Lie (μέσω ισομετριών Riemann) με "τοπική διάσπαση" και εφαρμογές
  Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος

1988


 • Γρυλλάκης Κωνσταντίνος
  Προβλήματα στη Θεωρία Μέτρου και στη Θεωρία μη διαχωρίσιμων χώρων Banach
  Επιβλέπων: Γ. Κουμουλλής
 • Τσέρτος Ιωάννης
  Γεωμετρία τοπολογικών αλγεβρών
  Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

 


1987


 


1986


 • Παπαναστασίου Νικόλαος
  Ολοκλήρωση σε μερικά διατεταγμένους χώρους - Συμβιβαστές δομές τοπολογίας και διάταξης
  Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης
 • Ράπτης Ευάγγελος
  Ομάδες Αυτομορφισμών των Ομάδων μιας ορίζουσας σχέσης
  Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης

 


1985


 • Σπύρου Παναγιώτης
  Αποσύνδεση και το Βάθος του Συνεχούς
  Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός
 • Βάρσος Δημήτριος
  Η ομάδα αυτομορφισμών μιας ΗΝΝ επεκτάσεως ομάδων
  Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης
 • Γκρέκας Ευστράτιος
  Σημειακές διασπάσεις και σχέσεις τους με τη θεωρία του Lifting
  Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

 


1984


 • Γιαννακούλιας Ευστάθιος
  Διανυσματικά μέτρα και βάσεις Schauder
  Επιβλέπων: Λ. Τσίτσας
 • Μελετίου Γεράσιμος
  Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός
 • Μερκουράκης Σοφοκλής
  Corson συμπαγείς χώροι και η δομή των ασθενώς Κ-αναλυτικών χώρων Banach
  Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης
 • Φαρμάκη Βασιλική
  Ασθενώς συμπαγή υποσύνολα χώρων Hilbert και η σχέση τους με τη Γεωμετρία χώρων Banach
  Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης
 • Πούλκου Ανθίππη
  Χώροι γενικευμένων συναρτήσεων
  Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης