ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

► Γκίκας Κωνσταντίνος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο : 228, e-mail : kugkikas [ AT ] math.uoa.gr

► Ζώρος Δημήτριος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο : 306, e-mail : dzoros [ AT ] math.uoa.gr

► Μεταξάς Νικόλαος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο : 101,  e-mail: nmetaxa [ AT ] math.uoa.gr

Πούλιος Κωνσταντίνος,
Διδάσκων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Γραφείο:  209, e-mail : konpou [ AT ] econ.uoa.gr, konstantinos.poulios81 [AT] gmail.com