ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΓΕΒΡΩΝ ΤΕΛΕΣΤΩΝ (2η ΔΙΑΛΕΞΗ)

Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2019 Α32

Ομιλητής: A. Κατάβολος

Τίτλος: Εισαγωγή στα σταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών

(2η διάλεξη)

Περίληψη: Θα παρουσιασθεί μια κατασκευή αλγεβρών τελεστών που κωδικοποιούν τις ιδιότητες δυναμικών συστημάτων, αντιστρεπτών και μη (crossed and semi-crossed products).

Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα: 15:00
Αίθουσα: Α32