ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών θα δέχεται αιτήματα για πιστοποιητικά σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες, μόνο με αιτιολογημένη χρήση (αναφέροντας συγκεκριμένα το σκοπό χρήσης τους) και μόνο από τον ίδιο/α τον/την φοιτητή/τρια ή από τρίτο πρόσωπο μόνο με εξουσιοδότησή του/της μέσω του gov.gr. Χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα αιτήματα δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.


Επίσης, ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι, για τυχόν απορίες σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα ή άλλα θέματα που αφορούν στις σπουδές τους, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται ή να ενημερώνονται αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία. Ηλεκτρονικά μηνύματα, σχετικά με τα ανωτέρω, δεν θα απαντώνται.

Παρακαλούμε να απευθύνεστε ΜΟΝΟ στο κεντρικό e-mail της Γραμματείας (secr@math.uoa.gr).

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν στο e-mail:

- Αίτηση συμπληρωμένη με όλα τα προσωπικά/φοιτητικά σας στοιχεία, υπογεγραμμένη σε μορφή word ή pdf (την οποία θα βρείτε στο μενού «Χρήσιμα Έντυπα» στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ή ακαδημαϊκής σας ταυτότηταςσε μορφή word ή pdf.

Αιτήματα αποφοίτων του Τμήματος που αφορούν στην έκδοση παπύρου (περγαμηνής) γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας papyrus.uoa.gr.
Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον τρόπο της νέας διαδικασίας έκδοσης περγαμηνής του ΕΚΠΑ.
Βασική προϋπόθεση είναι να έχει τελεστεί η ορκωμοσία σας και να έχει δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου στο πτυχίο σας.

Σημείωση: Αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν θα έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα απαντώνται.