ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΠΟ 06/12/2021 ΕΩΣ 20/12/2021

Οι φοιτητές που έχουν περατώσει τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Ιδρύματος στην διεύθυνση eprotocol.uoa.gr, αποκλειστικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

•    Νέα Αίτηση
•    Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα
•    04. Αίτηση Ορκωμοσίας Προπτυχιακού
•    Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών
•    Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά, καθώς και τα πεδία «Κατεύθυνση» και «Ειδίκευση» (εάν το πεδίο «Ειδίκευση» δεν συμπληρωθεί θεωρείται ότι δεν έχει αποκτηθεί Ειδίκευση)
•    Στο πεδίο Σημειώσεις/Παρατηρήσεις αναφέρετε τυχόν αλλαγές στους καταλόγους των μαθημάτων
•    Συνημμένα αρχεία σε μορφή Pdf (μόνο τα παρακάτω):
α) 1.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β)  2.  Βεβαίωση εκκένωσης δωματίου ΦΕΠΑ για όσους διέμεναν στην Φοιτητική Εστία

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν κατατίθεται στη Γραμματεία. Η ισχύς της παύει με την υποβολή αίτησης ορκωμοσίας.

Έντυπο Ανακοίνωσης