ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Αθήνα, 30/08/2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΑΠΟ 30/08/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/09/2022


Οι φοιτητές που περάτωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καλούνται να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας, εντός του προαναφερόμενου διαστήματος, μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Ιδρύματος στην διεύθυνση eprotocol.uoa.gr ακολουθώντας τα εξής βήματα:

•    Νέα Αίτηση
•    Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα
•    04. Αίτηση ορκωμοσίας προπτυχιακού
•    Προς την Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών
•    Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά, καθώς και τα πεδία «Κατεύθυνση» και «Ειδίκευση» (εάν το πεδίο «Ειδίκευση» δεν συμπληρωθεί, η Γραμματεία εκλαμβάνει ως δεδομένο ότι δεν έχει αποκτηθεί Ειδίκευση)
•    Στο πεδίο Σημειώσεις/Παρατηρήσεις αναφέρετε μόνο τυχόν αλλαγές στους καταλόγους των μαθημάτων
•    Συνημμένα αρχεία σε μορφή Pdf (μόνο τα παρακάτω):
α)  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας
β) Βεβαίωση εκκένωσης δωματίου ΦΕΠΑ για όσους διέμεναν στην Φοιτητική Εστία


Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν κατατίθεται στη Γραμματεία. Η ισχύς της λήγει με την υποβολή αίτησης ορκωμοσίας.

*Βασικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης είναι η ανάρτηση στο my-studies της βαθμολογίας όλων των εξετασθέντων μαθημάτων, χωρίς καμία εκκρεμότητα βαθμών εαρινού εξαμήνου, καθώς και η μη συμμετοχή στην συμπληρωματική εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.