ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
για Διδάσκοντες της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προκηρύσσονται τα Βραβεία Εξαιρετικής Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για διδάσκοντες της Σ.Θ.Ε. για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σύμφωνα με την απόφαση Συγκλήτου της συνεδρίασης της 31ης-01-2024 (ΑΔΑ 9ΨΦ146ΨΖ2Ν-ΩΓ6), τα δύο (2) Βραβεία θα απονεμηθούν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε Διδάσκοντα/ουσα από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

Επιλέξιμοι/ες για το Βραβείο είναι οι εν ενεργεία Διδάσκοντες/ουσες (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών με εξαιρετική επίδοση στη διδασκαλία. Η έννοια της εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας δεν εξαντλείται μόνο στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα και εντός του εργαστηρίου. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν επιστημονικούς δρόμους στις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τις/τους εμπνέουν και τις/τους καθοδηγούν στην έρευνα, και προβάλλουν το επιστημονικό ήθος. Η βράβευση έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας των διακεκριμένων δασκάλων, οι οποίοι/ες με την υψηλής ποιότητας διδασκαλία τους τιμούν το Ε.Κ.Π.Α. και το λειτούργημα της ακαδημαϊκής διδασκαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής-υποβολής υποψηφιοτήτων
  • Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων
  • Κριτήρια Αξιολόγησης
  •  Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων
  • Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Στο κείμενο της Προκήρυξης