ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ:ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Αναρτήθηκε η συμπληρωματική προκήρυξη για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2022-23.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ, και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.

Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, την διαδικασία επιλογής και τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ είναι αναρτημένα στην σελίδα του ΠΜΣ http://educ.math.uoa.gr