ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) διετούς διάρκειας, στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα αυτό είναι Διιδρυματικό και οργανώνεται με τη συνεργασία των Τμημάτων

(1) Μαθηματικών,

(2) Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και

(3) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

του Πανεπιστημίου Αθηνών

και των Τμημάτων

(4) Επιστημών της Αγωγής και

(5) Μαθηματικών και Στατιστικής

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές.

Η προκήρυξη καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://me.math.uoa.gr/

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.