ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
Παρουσίαση ΠΜΣ Τμήματος


Την Τετάρτη 22 Μαΐου, 12:00-14:00, στο Αναγνωστήριο, θα γίνει η παρουσίαση των ΠΜΣ τα οποία προσφέρει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα μας:

ΠΜΣ  «Μαθηματικά» με ειδικεύσεις
Θεωρητικά Μαθηματικά
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα

ΠΜΣ «Βιοστατιστική»

ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

ΠΜΣ «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά» (ΑΛΜΑ) ‏ ΠΜΣ «Μαθηματικά
Αγοράς και Παραγωγής» (ΜΑΠ)‏

Διδακτορικό Πρόγραμμα Τμήματος Μαθηματικών

Η παρουσίαση των προγραμμάτων θα γίνει σε κύκλους συζήτησης ανά ΠΜΣ-ειδίκευση με συμμετοχή διδασκόντων και ενδιαφερομένων φοιτητών. Διδάσκοντες των ΠΜΣ θα κάνουν περιοδικά σύντομες παρουσιάσεις των προγραμμάτων και των διαδικασιών επιλογής και θα απαντούν στις ερωτήσεις των φοιτητών.