ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση μετεγγραφής τους από το Υπουργείο Παιδείας, να αποστείλουν από Παρασκευή 11.12.2020 μέχρι και Τρίτη 15.12.2020, αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μετεγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν, μία φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr@math.uoa.grμε θέμα:

(ΕΠΩΝΥΜΟ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

      Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση  της εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών