ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ε 2019-20

Κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) του ΕΚΠΑ:

Μάθημα 662. Μεταγλωττιστές (Κ31)
Μάθημα 663. Υπολογιστική Γεωμετρία (ΘΠ11)

Οι παραπάνω κωδικοί 662,663 έχουν ανατεθεί από την Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών για τα παραπάνω μαθήματα, τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία «Μαθήματα άλλων Τμημάτων». Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών την Τρίτη 14/04/2020, κατόπιν προτάσεως της αρμόδιας επιτροπής επιλογής φοιτητών, έκανε δεκτές τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών με τους παρακάτω κωδικούς:


1112201100202: 662.
1112200900092: 662, 663.
1112201500039: 663.