ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι αιτήσεις ορκωμοσίας των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή 11.00-14.00) από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες όλων των εξετασθέντων μαθημάτων στο my-studies.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης είναι:
1. Τρίπτυχο
2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
3. Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
4. Βεβαίωση εκκένωσης δωματίου υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας, για τους φοιτητές που διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ).

Οι βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών εκδίδονται από τη Γραμματεία δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από εκπρόσωπο, απαιτείται νομίμως επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

Διευκρινίσεις:
 Βασική προϋπόθεση υποβολής αίτησης ορκωμοσίας είναι η μη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

Από τη Γραμματεία