ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής - Στεργιοπούλου

Η κ. Δήμητρα-Διονυσία Στεργιοπούλου, υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα παρουσιάσει τη διδακτορική διατριβή της με θέμα: 

     "Ακέραιες επεκτάσεις hook Weyl προτύπων της γενικής γραμμικής ομάδας"

τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:10 μέσω webex, στο σύνδεσμο https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m2ccdee7a96fa48a3ebc33112c7976e80

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Ιωάννης Εμμανουήλ
Μιχάλης Μαλιάκας (επιβλέπων)
Ολυμπία Ταλέλλη


Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Δ-Δ Στεργιοπούλου
Hosted by Mihalis Maliakas

Meeting link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m2ccdee7a96fa48a3ebc33112c7976e80
Meeting number: 121 874 5138
Password: EMtrdaUb338